Skocz do zawartości

PARTNER GŁÓWNY:

hyip monitoropcje binarne

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

prozysk
Witamy na najbardziej wszechstronnym forum o inwestycjach typu online.
Zarejestruj konto aby móc w pełni uczestniczyć w życiu naszego forum (tworzenie tematów, odpowiadanie na nie, wysyłanie prywatnych wiadomości.). Jeżeli posiadasz już konto na forum zaloguj się tutaj - w innym wypadku założ darmowe konto w tym momencie!

Notka prawna:

Niniejszy Serwis zarejestrowany jest na Wyspach Marshalla i prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z przedstawianych treści oraz treści skierowanych poprzez bannery oraz linki wychodzące jest zgodne z prawem. Strona hyipforum.pl zawiera linki do innych stron i serwisów, których treści spółka Ocrana Investment Inc. nie kontroluje i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Proszę zauważyć, że uczestnictwo w niektórych programach / inwestycjach może być niezgodne z prawem, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Ocrana Investment nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne) spowodowane uczestnictwem w tych programach / inwestycjach. Korzystając więc z przedstawionych na forum treści (w tym uczestnicząc w opublikowanych na forum programach / inwestycjach) zapewniasz, że uczestnictwo w nich jest w Twojej jurysdykcji dozwolone i ponosisz pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.


Pro-Zysk (P. U. H. ”NOBILES 2” SC) Inwestycje w pożyczki

Pro-Zysk Pro-Zysk Opinie Pro-Zysk pożyczki inwestycje w pożyczki NOBILES 2 fundusze inwestycyjne pro-zysk forum
* * * * *
Invest in loans

ProZysk Opinie i forum
Inwestycje w pożyczki
Dołączona grafika

Dołączona grafika


Uwaga!
Dzięki rejestracji na naszym forum możesz zmniejszyć koszt zakupu pożyczki o 1%. Wystarczy, że nie byłeś/aś wcześniej inwestorem w systemie Pro-Zysk oraz wyślesz informacje poprzez formularz kontaktowy. Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Tobą i wskażemy dalsze kroki. Prosimy więc nie kontaktować się bezpośrednio z Pro-Zysk jeżeli chcesz skorzystać z tej propozycji.
Od każdej zakupionej pożyczki w przeciągu 6 miesięcy od zapisania się do systemu oferujemy zwrot 1% w przypadku jednoczesnego założenia wskazanego konta bankowego z naszego linka polecającego. Szczegóły po wypełnieniu formularza.
Jeżeli nie skorzystasz z zapisu do banku, również możesz liczyć na zwrot, ale niższy bo 50%.


Aby móc skorzystać ze zwrotu, należy podać następujące dane poprzez formularz kontaktowy:

1. Imię
2. Nick na forum
3. Miejscowość
4. Nr telefonu i najlepsze godziny do kontaktu
5. Deklarowana kwota inwestycji
6. Adres e-mail do kontaktu
7. Chęć założenia konta bankowego (wymagane w systemie) z naszego polecenia (1% zwrotu zamiast 0.5%)

 

Link: www.pro-zysk.pl

Program: Pro Zysk (P. U. H. ”NOBILES 2” SC)
Zwrot: ~25.51% w ciągu roku
Wypłaty: bezpośrednio od dłużnika

Nasza opinia:


Ogólny opis Pro-Zysk

Czy zdarzyło Ci się udzielić komuś pożyczki na procent? Czy udało Ci się zarobić na tej pożyczce? Czy nie miałeś obaw o spłatę tej pożyczki? A czy nie chciałbyś regularnie zarabiać na pożyczkach bez obawy o sprawy windykacji oraz bez poszukiwania pożyczkobiorców? Jeśli tak, to może zainteresuje Cię system sprzedaży pożyczek Pro-Zysk.
„Pro-Zysk” to platforma finansowa. Umożliwia inwestorom zakup praw majątkowych do pożyczek gotówkowych, których wierzycielem jest właściciel platformy „Pro-Zysk”. W ten sposób inwestor staje się właścicielem zakupionej pożyczki. Inwestor zarabia na odsetkach, stanowiących w chwili obecnej dwukrotność odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego w stosunku rocznym oraz na rabacie udzielonym przy zakupie pożyczki.

Zasada współpracy jest bardzo prosta – po podpisaniu umowy dostępu do systemu „Pro-Zysk” inwestor otrzymuje oferty zakupu praw majątkowych do udzielonych uprzednio pożyczek gotówkowych.

Po zakupie wybranej pożyczki gotówkowej zarabia na odsetkach stanowiących dwukrotność odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego w stosunku rocznym i naliczanych od kwoty udzielonej pożyczki oraz rabacie udzielonym przy zakupie pożyczki.

Właściciel „Pro-Zysku” udostępnia do kupienia pożyczki w następujących wariantach: od 410,- zł do 1.350 zł na okres 4 miesięcy oraz od 3.020,- zł do 10.000,- zł na okres 12, 18, 24 lub 36 miesięcy.
Rabaty

Przy zakupie wybranej pożyczki gotówkowej w systemie „Pro-Zysk” otrzymuje się rabat stanowiący różnicę pomiędzy wartością pożyczki wystawioną na sprzedaż, a ceną zakupu, którą jest zobowiązany zapłacić uczestnik systemu. Jest to więc korzyść dla uczestnika systemu, gdyż pożyczkobiorca spłaca swoją pożyczkę od kwoty bez rabatu.
Przykład:
Dla pożyczki o wartości 2.888,- zł na 12 miesięcy rabat wynosi 163,- zł, a więc kupujesz ją za 2.725,- zł *

*wskazane dane są przykładowe

Ile mogę zarobić?

Zysk zależy m. in. od łącznej wartości zakupionych pożyczek, reinwestycji uzyskanego dochodu, czy też wysokości odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego w stosunku rocznym..
Średni przychód inwestorów „Pro-Zysku” na dzień dzisiejszy wynosi 25,51%
- liczony jest jako stosunek średniej miesięcznej wartości kapitału zakupionych pożyczek przez inwestorów systemu w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., w relacji do sumy udzielonych im w tym czasie rabatów oraz spłaconych na ich rzecz odsetek stanowiących dla pożyczek gotówkowych udzielonych w okresie do dnia 31.12.2015 r. czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, natomiast dla pożyczek gotówkowych udzielonych w okresie od dnia 01.01.2016 r. dwukrotność odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego w stosunku rocznym.


Rabaty

Przy zakupie wybranej pożyczki gotówkowej inwestor otrzymuje rabat stanowiący różnicę pomiędzy wartością pożyczki wystawioną na sprzedaż, a ceną zakupu, którą inwestor jest zobowiązany zapłacić. Jest to więc korzyść dla niego, gdyż pożyczkobiorca spłaca swoją pożyczkę od kwoty bez rabatu.

Przykład:
Dla pożyczki o wartości 3.020,- zł na 12 miesięcy rabat wynosi 164,- zł, a więc kupujesz ją za 2.856,- zł
Ile muszę zainwestować?

Co do zasady nie ma dolnej granicy środków finansowych, którymi należy dysponować. Jednakże cena zakupu pożyczki uzależniona jest od jej wartości. Aby móc kupować pożyczki w ramach Pro-Zysku, trzeba dysponować kwotą w wysokości co najmniej wartości pożyczki (aktualnie minimum 410 zł).
Co jeśli pożyczkobiorca nie spłaca rat?

Słuszne pytanie, przecież po zakupie pożyczki stajemy się formalnie pożyczkodawcami.

Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaca dwóch kolejnych, w pełnej wysokości rat pożyczki, inwestorowi przedstawia się ofertę umowy zwrotnego przeniesienia praw majątkowych. Otrzyma ją na dzień (roboczy) przed terminem płatności trzeciej kolejnej raty.

Na podstawie tej umowy właściciel „Pro-Zysku” odkupuje od inwestora prawa majątkowe, przysługujące mu z tytułu umowy pożyczki wobec pożyczkobiorcy. Inwestor otrzyma cały pozostały do spłaty kapitał pożyczki oraz należne odsetki - naliczane do dnia zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia prawa majątkowego.

Co istotne, wszelkie zobowiązana podatkowe przy odkupie pożyczki przechodzą na właściciela systemu „Pro-Zysk”.

Giełda pożyczek

„Giełda prywatna” to wewnętrzna platforma, która umożliwia kupno lub sprzedaż praw majątkowych do pożyczek pomiędzy inwestorami „Pro-Zysku”. Można do niej przystąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dostępu do systemu.

Subkonta

Przy zakupie pożyczek możemy dzielić zyski (w procentach) na konkretne cele. Służą do tego subkonta.

Formalności i dokumenty
  • Inwestor „Pro-Zysku” zawiera umowę dostępu do systemu. Dzięki niej będzie otrzymywać oferty zakupu praw majątkowych do udzielonych pożyczek gotówkowych.
  • Inwestor, który kupuje pożyczkę, zawiera umowę przeniesienia praw majątkowych za pośrednictwem platformy internetowej - staje się tym samym właścicielem praw majątkowych do udzielonej pożyczki gotówkowej.
  • Zawarcie umowy przeniesienia praw majątkowych wiąże się z obowiązkiem zapłacenia przez inwestora podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC). Podatek wynosi 1% od wartości pożyczki. Deklarację PCC-3 składa się Urzędzie Skarbowym (można przesłać ją też przez internet) – każdorazowo jest na to 14 dni. Inwestor może pobrać odpowiednie dokumenty ze swojego konta.
Podatek w Pro-Zysk i jego rozliczenie

Inwestorzy Pro-Zysku odprowadzają podatek w wysokości 1% od wartości zakupionej pożyczki (patrz powyżej, deklaracja PCC-3) oraz raz w roku rozliczają się z Urzędem Skarbowym z osiągniętego dochodu (zeznanie roczne PIT). Osoby fizyczne dokonują go do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym osiągnęły dochód (podatek w wysokości 19%).
Darowizna

Pro-Zysk wspiera działalność charytatywną i sportową – Fundację „Bliżej Szczęścia” oraz KS Soła Oświęcim. Inwestorzy decydują, który podmiot otrzyma od nich darowiznę. Jej wysokość to 1% od kwoty górnego limitu (tj. od górnej granicy alokacji), do którego inwestor chce kupować pożyczki przez okres 12 miesięcy od zaksięgowania przelewu.

Górna granica alokacji to innymi słowy limit zakupu pożyczek.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy inwestor wykorzysta limit, nie będzie już otrzymywać nowych ofert pożyczek. Po 12. miesiącach limit się zeruje. Zwiększając granicę alokacji, można dalej inwestować.

Przykład: chcemy zainwestować w pożyczki 10.000 zł w ciągu dwunastu miesięcy. Wpłacamy darowiznę do klubu sportowego lub na fundację w wysokości 100 zł (1%). Po 12. miesiącach na nowo wyznaczamy limit pożyczek dokonując nowej darowizny.

Osiągnięcie limitu zakupu pożyczek nie ma żadnego wpływu na otrzymywanie kapitału i odsetek od już zakupionych pożyczek.
Podsumowanie

„Pro-Zysk” działa już kilka lat (wcześniej jako Pożyczkoposiadacz) i nie spotkaliśmy się z negatywnymi opiniami na jego temat. Wprost przeciwnie, firma charakteryzuje się dużym profesjonalizmem oraz zasięgiem działania.

To, co może doskwierać to „skaczące” stopy procentowe, na co jednak właściciel systemu nie ma wpływu.

Stworzony system jest ciekawym rozwiązaniem i oceniamy jako stojący w zgodzie z polskim prawem. Nikt nie może bowiem zabronić przenoszenia praw majątkowych. „Pro-Zysk” jest więc organizatorem systemu, ale nie inwestujemy bezpośrednio w tej firmie, a jedynie kupujemy produkty finansowe w postaci umowy pożyczki, które nawet w razie ewentualnego upadku firmy są formą zabezpieczenia, gdyż pozostaje zobowiązanie dłużnika wobec nas jako wierzyciela. Ponadto w przypadku zaprzestania spłacania rat pożyczki przez pożyczkobiorcę dochodzi do jej odkupu przez właściciela systemu „Pro-Zysk”.

System jest bardzo klarowny i intuicyjnie przygotowany, dzięki czemu pomimo pozornego skomplikowania cały proces jest zoptymalizowany do minimum i wciąż jest na bieżąco rozwijany. Nasz proces zakupu pożyczki ułatwiają również opisy opublikowane na stronie systemu. Przedstawiciel serwisu na bieżąco odpowiada na pytania naszych forumowiczów, a firma wsłuchuje się w potrzeby inwestorów, co jest dodatkowym atutem.

Powered by (SD) Company Directory 2.4.4 © 2017 by SolutionDEVs.pl


Administratorem, zarządca i managerem Serwisu WWW jest Ocrana Investment Inc. z siedzibą w Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Wyspy Marshalla, MH 96960, Nr rejestrowy 55772.
Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące działania Serwisu prosimy kierować w j. angielskim na adres spółki, w tym adres elektroniczny: ocrana @ vmail.me (proszę usunąć spacje)

WatchBinaryOptions - binary options strategies, forum, reviews and education

Niniejszy Serwis zarejestrowany jest na Wyspach Marshalla i prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach,
gdzie korzystanie z przedstawianych treści oraz treści skierowanych poprzez bannery oraz linki wychodzące jest zgodne z prawem.

Strona hyipforum.pl zawiera linki do innych stron i serwisów, których treści spółka Ocrana Investment Inc. nie kontroluje i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Proszę zauważyć, że uczestnictwo w niektórych programach / inwestycjach może być niezgodne z prawem, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Ocrana Investment nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty
(w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne) spowodowane uczestnictwem w tych programach / inwestycjach.

Korzystając więc z przedstawionych na forum treści (w tym uczestnicząc w opublikowanych na forum programach / inwestycjach) zapewniasz, że uczestnictwo w nich jest w Twojej jurysdykcji dozwolone i ponosisz pełną odpowiedzialność
przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.