Skocz do zawartości

PARTNER GŁÓWNY:

hyip monitoropcje binarne

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

prozysk
Witamy na najbardziej wszechstronnym forum o inwestycjach typu online.
Zarejestruj konto aby móc w pełni uczestniczyć w życiu naszego forum (tworzenie tematów, odpowiadanie na nie, wysyłanie prywatnych wiadomości.). Jeżeli posiadasz już konto na forum zaloguj się tutaj - w innym wypadku założ darmowe konto w tym momencie!

Notka prawna:

Niniejszy Serwis zarejestrowany jest na Wyspach Marshalla i prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z przedstawianych treści oraz treści skierowanych poprzez bannery oraz linki wychodzące jest zgodne z prawem. Strona hyipforum.pl zawiera linki do innych stron i serwisów, których treści spółka Ocrana Investment Inc. nie kontroluje i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Proszę zauważyć, że uczestnictwo w niektórych programach / inwestycjach może być niezgodne z prawem, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Ocrana Investment nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne) spowodowane uczestnictwem w tych programach / inwestycjach. Korzystając więc z przedstawionych na forum treści (w tym uczestnicząc w opublikowanych na forum programach / inwestycjach) zapewniasz, że uczestnictwo w nich jest w Twojej jurysdykcji dozwolone i ponosisz pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.

Rodzaje i specyfika rynków


Prawie wszyscy brokerzy umożliwiają handel na czterech podstawowych rynkach:

 

- rynek walut (forex)
- rynek akcji (np. google, yahoo)
- rynek surowców i towarów (złoto, ropa, miedź, ryż)
- indeksy (WIG, WIG20) 
 
 
Rynek walut
 
rynek walutRynek walut to najbardziej popularny rodzaj aktywa używany do gry na opcjach binarnych ale również najczęściej wybierany rynek transakcji finansowych na świecie. Jak mawiają ekonomiści, rynek walutowy to układ krwionośny światowej gospodarki. Na rynku forex dzienne obroty są wyższe niż 4 biliony dolarów.
Jest on tak duży, iż bardzo trudne jest przewidzenie jak on się zachowa w przyszłości, co odbija się również na stopniu ryzyka dla osób handlujących na tym rynku. W przypadku opcji binarnych nie kupujesz ani nie sprzedajesz waluty, rola inwestora kończy się na przewidywaniu w jakim kierunku ten rynek zmierza. Można więc zarabiać i na jego wzrostach i na spadkach. 
 
Waluty takie jak dolar, jen czy złoty tworzą pary, którymi handluje się na rynku walutowym.
Najbardziej popularne pary walutowe to:
 
  EUR/USD
EUR/GBP
USD/JPY
AUD/JPY
AUD/USD
EUR/CHF
EUR/JPY
USD/CAD
USD/CHF
 
Różni brokerzy oferują różne pary walutowe. Jakie konkretnie, sprawdz w szczegółowym opisie brokerów.
Każda para posiada własną specyfikę. Cena jednych par zmienia się bardziej dynamicznie cena innych wprost przeciwnie. Ma to znaczenie w przypadku doboru odpowiedniej strategii. Rynek walut do w dużej mierze rynek spekulacyjny, gdzie cena waluty nie zawsze opiera się na realnych wskaźnikach i danych gospodarczych (np. zmiana stóp procentowych, klęska żywiołowa, zmiany polityczne w danym kraju) ale często na zwykłej spekulacji, czyli grze na zmianę kursów. Najważniejsze pary tworzone są głównie poprzez dolara.
 
W przypadku stosowania analizy fundamentalnej należy śledzić komunikaty rynku. Jedne z nich są ważniejsze i mają większy wpływ na rynek inne mniej ważne. Czasami też pewne wypowiedzi i oświadczenia są nieprawidłowo interpretowane przez rynek, co powoduje nagłe wahnięcia ceny w obydwie strony (góra/dół). Przykładem takich informacji są np. komunikaty Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dotyczące zmiany stóp procentowych. Pewne więc wydarzenia gospodarcze, a szczególnie ich skutki na wahania ceny danej pary walutowej, można więc wykorzystać do gry na opcjach binarnych.
 
Co to znaczy, że wartość danej pary walutowej rośnie/maleje? Jeżeli mamy np. parę walutową EUR/USD, i euro umacnia się wobej dolara, to wartość tej pary wzrośnie. W odwrotnym przypadku zmaleje. Ze względu na ciągłe zmiany ceny dolara czy euro na rynku również wartość danej pary fluktuuje. Stopień i przebieg tej fluktuacji jest obrazowany wykresami. Za pomocą wykresów ocenia się więc trendy, korekty, wahania oraz stosuje analizę techniczną (czyli analiza samych wykresów opierająca się na danych historycznych i na ich podstawie przewidująca przyszłość). 
 
Handel walutami trwa od poniedziałku do piątku. Podobnie więc otwarta jest gra na opcjach binarnych korzystających z rynku walutowego. Każdy broker może jednak stosować tutaj pewne odstępstwa.
 
 
 
Rynek akcji
 
Akcje są papierami wartościowymi emitowanymi przez firmy typu google, yahoo, microsoft, Orlen, po nabyciu których stajemy się właścicielem cząstki jej majątku. Akcje mają określoną wartość która podlega ciągłym zmianom (zależną od kondycji danej firmy). Są więc idealnym instrumentem do gry na opcjach binarnych. Przypominam jednak, że opcje binarne nie powodują zakupu żadnych aktywów. W przypadku więc akcji przewidujemy jedynie ruchy cen i ich kierunek.
Brokerzy oferują zazwyczaj grę na akcjach globalnych światowych spółek takich jak Google, Coca Cola, Intel, Vodafone.
W odróżnieniu od rynku walut, gra na akcjach jest dostępna tylko w określonych przedziałach czasowych (kiedy dany rynek jest otwarty).
Wpływ na cenę akcji ma wiele czynników, ale najważnie są analizy fundamentalne, a więc dane związane z realną działalnością danej firmy. Warto więc śledzić rynek i komunikaty firmy oraz analityków aby ocenić jak cena akcji będzie korelować z tymi danymi. Podobnie jak rynek towarów, na cenę akcji ma wpływ popyt i podaż na towary czy usługi oferowane przez daną firmę. Jeżeli więc np. spółka Kulczyka odkrywa nowe złoża ropy w Afryce, cena akcji jego firmy rośnie. Jeżeli natomiast firma ExxonMobil nie odkryła pokładów gazu łupkowego w Polsce to możemy się spodziewać spadku wartości akcji tej firmy.
Podobnie, jeżeli np Apple wypuszcza na rynek nowy model iPhona, ale okazuje się, że dany model jest mocno wadliwy.
W przypadku podejmowania analizy firm emitujących akcje należy stosować czysty rachunek ekonomiczny i odrzucić emocjonalne podejście do danej firmy (gram na dane akcje, bo np lubię jeść w McDonaldzie :) ).
 
 
 
Rynek surowców i towarów
 
Surowce i towary to rynek, gdzie głównym czynnikiem mającym wpływ na cenę jest popyt i podaż. Do surowców zaliczamy metale szlachetne (np. złoto, srebro, platyna) i przemysłowe (np. miedź) czy energię (ropę naftową, gaz, benzyna). Towary to np. ryż, bawełna, kukurydza, wieprzowina.
Większość brokerów oferuje grę na ropie naftowej, złocie i srebrze. Gra na tych surowcach dostępna jest od poniedziałku do piątku.
Jak cena surowców koreluje z popytem i podażą? 
Jeżeli np. popyt na ropę naftową wzrasta, ale produkcja utrzymuje się na tym samym poziomie, to nie trudne jest do przewidzenia, że cena ropy naftowej wzrośnie. I odwrotnie, jeżeli jest duża podaż, czyli produkcja ropy wzrasta, ale popyt na nią jest ten sam albo maleje, cena ropy spada. 
Np. jeżeli wynaleziono by alternatywę dla ropy naftowej (np auta elektryczne) i tę alternatywę coraz bardziej upowszechniano by w użyciu to automatycznie zapotrzebowanie na ropę by spadło a tym samym i jej cena. 
Z drugiej strony, jeżeli Chiny przeżywają boom gospodarczy, przez co poziom życia Chińczyków znacznie wzrasta, to wzrasta również popyt na samochody, szczególnie na te luksusowe, gdzie spalanie ropy jest wyższe niż w tańszych i mniejszych modelach. A ze względu na ilość mieszkańców taki wzrost ma wpływ na makroekonomię.
Rynek jest więc zależną wielu czynników, a zadaniem gracza opcji binarnych na rynku surowców i towarów jest ich śledzenie oraz przewidywanie ich wpływu na cenę surowców.
Surowce takie jak olej czy złoto potrafią mieć silniejsze fluktuacje cenowe niż waluty, szczególnie w przypadku np. zagrożen wojennych czy elekcji.
W przypadku towarów takich jak ryż czy kawa, duże znaczenie mają warunki klimatyczne dla największych krajów producenckich.
 
 
 
Rynek indeksów
 
Indeks polega na grupowaniu określonych instrumentów na podstawie obranego kryterium. Przykładem jest WIG 20, czyli zbiór 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podobnie na innych światowych giełdach tworzone są indeksy. Brokerzy opcji binarnych oferują te największe i najbardziej popularne:
 
S&P, Dow Jones, FTSE, S&P 500 czy Nikkei. Podobnie jak w przypadku rynku akcji, na cenę ma wpływ popyt i podaż dotycząca już nie jednej spółki ale całej grupy. Analiza ruchu cen akcji musi więc mieć bardziej szeroki i globalny wymiar.Administratorem, zarządca i managerem Serwisu WWW jest Ocrana Investment Inc. z siedzibą w Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Wyspy Marshalla, MH 96960, Nr rejestrowy 55772.
Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące działania Serwisu prosimy kierować w j. angielskim na adres spółki, w tym adres elektroniczny: ocrana @ vmail.me (proszę usunąć spacje)

WatchBinaryOptions - binary options strategies, forum, reviews and education

Niniejszy Serwis zarejestrowany jest na Wyspach Marshalla i prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach,
gdzie korzystanie z przedstawianych treści oraz treści skierowanych poprzez bannery oraz linki wychodzące jest zgodne z prawem.

Strona hyipforum.pl zawiera linki do innych stron i serwisów, których treści spółka Ocrana Investment Inc. nie kontroluje i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Proszę zauważyć, że uczestnictwo w niektórych programach / inwestycjach może być niezgodne z prawem, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Ocrana Investment nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty
(w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne) spowodowane uczestnictwem w tych programach / inwestycjach.

Korzystając więc z przedstawionych na forum treści (w tym uczestnicząc w opublikowanych na forum programach / inwestycjach) zapewniasz, że uczestnictwo w nich jest w Twojej jurysdykcji dozwolone i ponosisz pełną odpowiedzialność
przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.