Skocz do zawartości

PARTNER GŁÓWNY:

hyip monitoropcje binarne

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

AdBlock wykryty!

 

sketch-logo.png

 

Funkcjonowanie naszej strony internetowej jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam online naszym czytelnikom. Staramy się, aby nie były one liczne ani przedstawiane w sposób agresywny. 

Prosimy więc o wyłączenie dodatku typu AdBlock dla strony hyipforum.pl :)

 

Reklama
pmprogres

Forumowicz
 • Zawartość

  12
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutralny

O pmprogres

 • Tytuł
  Nowicjusz

Informacje o profilu

 • płeć
  Male
 • Lokalizacja:
  Oświęcim
 • Zainteresowania
  księgowość
 1. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  istotnie, jednak wg mnie inwestor nie jest stroną w pierwotnej umowie pożyczki, czyli nie jest pożyczkodawcą (który jest KCH, Nobiles czy kto tam jeszcze) i nie jest pożyczkobiorcą (Kowalski) - to miałem na myśli Ale oczywiście z racji nabycia wierzytelności (odkupionej raczej od pożyczkodawcy) na mocy umowy przeniesienia prawa majątkowego, wstąpił w prawa i obowiązki pożyczkodawcy, którym nie jest.
 2. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  Uściślając, po naszemu: Nabywamy wierzytelność prawa majątkowe objęte "umową przeniesienia prawa majątkowego nr...", w ramach której przysługują nam prawa o zwrot kwoty pożyczki i odsetki (od pożyczki oraz za opóźnienie spłat). Nabywamy wierzytelność od NOBILES S.C, a nie udzielamy pożyczki Kowalskiemu. Nadal pożyczkodawcą jest więc KCH, Nobiles czy inny podmiot wymieniony w umowie pożyczki (nie znam treści, ani stron umowy pożyczki), zaś pożyczkobiorcą wspomniany Kowalski. W ramach umowy przeniesienia prawa majątkowego Nobiles czyli ORGANIZATOR, który jest wierzycielem "odsprzedaje" nam swoje prawa i przy tym zobowiązuje się, że będzie obsługiwał dla nas spłatę pożyczki - prowadził system PZ Spłata otrzymana od pożyczkobiorcy ) nie jest dla inwestora spłatą odsetek od pożyczki, bowiem nie jest on stroną tej umowy - a jest zapłatą wierzytelności nabytej w oddzieleniu od umowy pożyczki - czyli umowie przeniesienia prawa majątkowego. Zatem, to co nazywamy umownie zyskiem (wariant I czy II od PZ) nie rozliczamy w poz. 216 PIT - 36, czy PIT-38 (to już kompletnie nie to zeznanie). Jak sama nazwa umowy wskazuje - sugeruje, nabytą wierzytelność jako prawo majątkowe, rozliczamy w PIT-36, w poz. . 74 - 78, odnosząc właściwe przychody i koszty z sumy poszczególnych wierzytelności. Ale o tym (sposobach rozliczenia) już mowa była w wcześniejszych wpisach.
 3. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  w poz 216 lub 217 co będziesz rozliczał? bo chyba nie zyski z PZ..
 4. [PożyczkoPosiadacz] Podatki

  Dokładnie TAK. W moim przypadku KIS ma jeszcze max 1,5 mca na wydanie interpretacji. Co prawda będzie to już po granicznej dacie 30 kwietnia, niemniej jednak będę miał czarno na białym, czy mój sposób na opodatkowanie przychodów z P-Z jest właściwy, czy też wymaga korekty. Ja optuję przy proporcjonalnym rozliczaniu kosztów. Choć nie upieram się, że rozliczenie kosztów do uzyskanej spłaty jest błędne. Koszty(cena nabycia wierzytelności, PCC) nie odliczone w danym okresie (za który składamy zeznanie podatkowe), przechodzą na kolejne lata, zatem ich rozliczanie jest rozłożone w czasie i tyle. Podatek jaki wychodzi z dochodu (wynikowej takiego rozliczania kosztu) jest zgoła mniejszy niż wykazany przez PZ w wariantach I czy II. Pewne jest: PIT-36, PCC jako koszt, pozostaje wg mnie tylko kwestia czy pełne rozliczenie kosztów do kwoty uzyskanego przychodu (spłaty), czy też jego proporcjonalne rozliczanie.
 5. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  Zatem, (pomimo, że odp. KIS na maila podatnika to nie interpretacja przepisów podatkowych), przyjąć należy, że PCC od nabytej wierzytelności stanowi kup. I ta "ulga" w opodatkowaniu przychodów, wcale nie jest zarezerwowana wyłącznie dla podmiotów/osób prowadzących działalność gospodarczą. Otrzymane od pożyczkodawcy przychody są opodatkowane u Inwestora jako przychód z praw majątkowych, skoro nie prowadzi on działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami - art.10 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Jako przychód wykazać powinno się wykazać faktycznie otrzymane w danym roku kwoty od dłużnika, w naszym przypadku wypłacone za pośrednictwem PZ (wg nazewnictwa systemowego P-Z: : "spłata kapitału", "zysk", "zysk - odsetki za opóźnienie spłaty rat". Przychody z praw majątkowych otrzymywanych poza pozarolniczą działalnością gospodarczą rozliczamy w PIT rocznym PIT-36. Są one opodatkowane na zasadach ogólnych. Nie wpłaca się w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki poniesione na zakup wierzytelności tj. cenę nabycia, i rzeczony wyżej PCC - jednak wg mnie tylko proporcjonalnie do uzyskanych przychodów, co potwierdza poniższa interpretacja, choć jak @pepperoniss wcześniej słusznie przytoczył - na tą okoliczność są co najmniej 2 szkoły "Zatem, przedmiotowe wydatki mogą zostać uznane za koszty podatkowe dopiero z chwilą spłaty przez dłużnika nabytej przez Spółkę wierzytelności lub jej części, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15 ust. 4 updop. Jeżeli wierzytelność jest spłacana w częściach, to również wydatki na nabycie wierzytelności powinny zostać odpisane w koszty uzyskania przychodów w takiej części, w jakiej dotyczyły przychodów uzyskanych przez podatnika z tytułu windykacji, tj. wpłat danego dłużnika. Tym samym w sytuacji otrzymania od dłużnika należności z tytułu konkretnej wierzytelności wchodzącej w skład pakietu, wydatkiem na jej nabycie nie będzie cena, jaka została zapłacona za cały pakiet, tylko jej część. " https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ibpbi-2-423-575-12-ak
 6. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  Znam kilku inwestorów, którzy cały "zysk" wykazany w wariancie I PZ (jeszcze do niedawna był tylko jeden wariant), rozliczali w PIT-36 poz 2016 - tj. zeznając kwotę podatku 19% z zestawienia PZ np. za rok 2016. Jak zareaguje US? wcale nie musi zareagować jeśli np dostanie korektę zeznania Pit-36 z wyjaśnieniem przyczyny złożenia korekty. Można zostawić stare lata jak były, a na bieżąco - właściwie rozliczyć 2017 r. Ale może np US wszcząć postępowanie sprawdzające, ale wówczas argumenty i właściwe udokumentowanie takiego , a nie innego rozliczenia wg. mnie powinno zamknąć temat. Jednakże uważam, że problematyczne będzie rozliczenie się w 2017 r. z zysków wykazanych już w zeznaniach w latach poprzednich w sytuacji gdy właśnie inwestor posłużył się zestawieniem PZ (czyli rabat i odsetki), a spłata wierzytelności obejmuje nie tylko jeden rok podatkowy. W tej sytuacji, żeby nie dublować kwot już opodatkowanych wcześniej, do zeznania za rok 2017 należałoby ująć tylko faktyczne odsetki z danej wierzytelności, otrzymane w roku 2017. Osobiście skłaniałbym się jednak do złożenia korekt zeznania podatkowego za lata poprzednie. Nie ma problemu z rozliczeniem wierzytelności nabytych w roku 2017. Sporządzamy zeznanie "po nowemu" tj na PIT-36. Do oceny pozostaje jedynie pełne, czy tez proporcjonalne uwzględnianie kosztów uzyskania przychodu oraz wyodrębnienie samych odsetek do poz 216 PIT-36, jak sugeruje @pepperoniss.
 7. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  Uważam, że samo nabycie wierzytelności (5200 zł) , nawet za cenę niższą (4600 zł) niż jej wartość nominalna, nie wpływa na powstanie obowiązku podatkowego - patrz np.interpretacja wskazana przez @marek67, ale osiągniecie przychodu - czyli wpłat z tej wierzytelności (600 zł) już tak.
 8. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  PIT-38 przeznaczony jest jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody: 1) z odpłatnego zbycia: – papierów wartościowych, – pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), – pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, – udziałów w spółkach, 2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Ja w żadnym z ww.punktów nie widzę miejsca dla przychodów osiąganych z PZ, ale za to przychody uzyskane w związku z nabytymi wierzytelnościami, w tym przypadku prawami do pożyczek, które stanowią przychód z praw majątkowych. Jeśli faktycznie są przychodem z praw majątkowych (co mam nadzieję potwierdzi mi izba skarbowa) to właśnie dlatego PIT-36 , a nie PIT-38. To jest zasadniczy powód dla, którego ja rozliczam te przychody właśnie w zaprezentowany przeze mnie sposób, a nie jak tożsame np. z giełdy. PIT-38 w ogóle nie biorę pod uwagę, ale to każdego z nas to przecież indywidualna sprawa i odpowiedzialność jak się rozliczamy. Tak samo PZ TYLKO proponuje pewną wariantowość, ale wcale nie obliguje do jej zastosowania. Po to są różne opcje systemowe w panelu do obsługi systemu, że każdy inwestor za ich pomocą może pozyskać informacje, które dalej wykorzysta w swoim zeznaniu podatkowym. Moje stanowisko jest takie, a nie inne i w ten sposób rozliczyłem siebie oraz kilku inwestorów i jak na razie bez reklamacji
 9. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  Po analizie przepisów podatkowych oraz interpretacji podatkowych (swój wniosek złożyłem - czekam nadal na odpowiedź z izby skarbowej), a że okres rozliczeń podatkowych w pełni, ja przychody (dochody) z PZ kwalifikuję i rozliczam w następujący sposób, może ktoś z Was będzie chciał skorzystać z tych informacji: Przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.o.f.(PIT). Przychodem są dla nas inwestorów wpłacone kwoty tj. „spłata kapitału”, „zysk” oraz „zysk –odsetki za opóźnienie spłaty rat” uzyskane, wypłacone nam w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r, czyli za cały rok 2017 - rok, za który będziemy składać zenanie podatkowe. – (P) Kosztem uzyskania ww. przychodu są wydatki poniesione na nabycie wierzytelności - cen nabycia pożyczki jednakże dopiero w momencie uzyskania przychodu ze spłaty wierzytelności. Przy czym, jeżeli przychód stanowi jedynie część wartości danej pożyczki, bo spłacana jest np. zgodnie z harmonogramem w częściach, to wówczas i koszt jego uzyskania powinien być ustalony proporcjonalnie do uzyskanego przychodu. Uważam też, że oprócz kwoty za jaką nabyliśmy wierzytelność, kosztem jest również zapłacony podatek od wartości nominalnej pożyczki czyli nasze PCC-3 (K) I teraz zasadnicza część, czyli wyliczenie dochodu, od którego zobowiązani będziemy zapłacić podatek PIT, w stawce 18 %. (D): P-K = D (+) lub (-) gdy poniesiemy stratę (wówczas płatność podatku nie wystąpi) Dochód (D) wyliczony jw. podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na tzw. zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej (np z pracy etatowej, zlecenia), uzyskanymi w ciągu roku 2017 i powinno się go wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, składanym do urzędu skarbowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Wyliczone kwoty wpisujemy w wierszu 7, części D1 zeznania PIT-36 ver. 25. Przychód (P) poz. 74, Koszty (K) poz. 75. Jeśli na wierzytelnościach w roku 2017 (P-K) osiągnęliśmy dochód wówczas wpisujemy w poz. 76, jeśli zaś stratę (bo np. sprzedaliśmy na giełdzie po cenie niższej, niż otrzymany przychód z konkretnej pożyczki), wówczas w poz. 77. W poz. 88, wpisujemy „ZERO” Aby sporządzić rzetelnie zenanie podatkowe, w ten sposób musimy rozpracować każdą pożyczkę z osobna, i dopiero sumy przenieść do PIT-36. I tutaj bardzoooooo pomocne byłoby automatyczne sumowanie wyników z filtra, o które zawnioskowałem do PZ. Ponawiam w tym miejscu prośbę do PZ o wprowadzenie tej funkcjonalności. Osobiście zgadzam się treścią komunikatu PZ podanym przy wariancie II, tzn. o sposobie kwalifikowania przychodu i proporcjonalnym rozliczania kosztów ich uzyskania. Natomiast nie za bardzo mogę rozkminić skąd przy tym wariancie propozycji kwotowej zysków, PZ proponuje takie kwoty do rozliczenia. Pewnie chodzi o rabat, jego rozliczenie, jednakże ta informacja – sam zysk – jest za mała, aby rozliczyć dochody w zeznaniu PIT-36 w skazany przeze mnie sposób. Spotkałem się też zz rozliczeniami z inwestycji w PZ, że inwestor wyliczał 19 % podatek zryczałtowany z kwot zysków (wariant I lub II) i wrzucał w PIT -36, ale po dogłębnej analizie tematu uważam to za błędne podejście. Gdybym wziął propozycję II PZ, wówczas z moich transakcji na wierzytelnościach za rok 2017 zysk = 3.270 zł, a wg moich obliczeń zgodnie z niżej opisanymi zasadami wychodzi mi =1.644 zł. I Wariant PZ odrzucam kompletnie Wyciąg z komunikatu PZ: „Zatem przykładowo, jeżeli pierwsze raty pożyczek Inwestor otrzyma w styczniu, wówczas dopiero w tym miesiącu powstanie po jego stronie przychód podatkowy z tego tytułu.” – wg mnie OK „W tym samym miesiącu Inwestor uprawniony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup ww. wierzytelność (proporcjonalnie do uzyskanego przychodu).” - wg mnie OK Powodzenia w rozliczeniach !!!
 10. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  Na wczorajszym spotkaniu zasugerowałem aby PZ zwiększył funkcjonalność systemu poprzez dołożenie sumy w ostatnim wierszu wszystkich zestawień, które można wyfiltrować z zakładki "historia konta" w panelu. Na dzień dzisiejszy generuje się lista zestawień (kwot), które się wybierze, natomiast brak jest podsumowania, a mi osobiście tego brakuje. Mozolne jest zliczanie poszczególnych pozycji celem osiągnięcia sumarycznej kwoty, które osobiście wykorzystuję do analiz na swoim koncie oraz określenia przychodów pod rozliczenia podatkowe. Pozostaje wierzyć, że niebawem PZ wdroży tą funkcjonalność - Pan Zawisza i zaproszony informatyk, potwierdzili, że nie będzie z tym problemu.. Trzymam za słowo
 11. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  Dołączyłam jako Inwestor w marcu 2017, Obecne windykowane, to zakupione najwcześniej w II dekadzie maja 2017. Na windę wpadły głównie te, których termin spłaty przypadał na grudzień 2017 i styczeń 2018...no i trwa do dziś
 12. Ryzyko inwestycji w pro-zysk

  W moim portfelu na 24 wierzytelności (na dz. 19.03., godz 19.): 4 pożyczki trwające, spłacane zg. z harmonogramem 20 w windykacji, w tym 13 z cesją wierzytelności. Nie wygląda to ciekawie, jednak od ok. tygodnia zauważam minimalny wzrost spłacalności. Skrót z dzisiejszego spotkania z P. Zawiszą: 1. Windykacją dodatkowo zajmują się 2 zewnętrzne firmy, wynagradzane prowizyjne za efekty. 2. Pozwy są generowane przez system informatyczny, stąd temat ruszył z opóźnieniem, bo wymagał wdrożenia. 3. Sukcesywnie wzrasta ilość spłacanych pożyczek, co PZ zauważa po wpłatach jakie następnie przekazuje na konta Inwestorów. 4. Pan Zawisza zapewnił, że wszelkie koszty związane z dochodzeniem w ramach zawartej umowy powierniczego przelewu wierzytelności ponosi PZ. 5. Firma cały czas otwarta na rozmowy z Inwestorami - wystarczy tylko zapisać się na spotkanie. Sam uczestniczyłem w nim po raz II. 6. Wpłacone, a niewykorzystane darowizny nie będą zwracane ani przez obdarowanego, ani przez PZ. 7. Zaprezentowane II warianty rozliczeń zysków z inwestycji są propozycją PZ. Wcale nie obligują do zastosowania, któregoś z nich. To na nas Inwestorach (podatnikach) ciąży ryzyko właściwego rozliczenia się przed fiskusem. Z mojego portfela inwestycji:, gdy zastosuję I wariant to dochód do opodatkowania =ca 5.720 zł, II wariant = ca 3.270 zł. Mój sposób na zyski z inwestycji = ca.1640 zł. Czekam na interpretację indywidualną z Izby Skarbowej, wtedy się okaże na 100% czy mam rację w wyliczeniach.
×