Skocz do zawartości

PARTNER GŁÓWNY:

hyip monitoropcje binarne

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

Reklama
jsan

[PożyczkoPosiadacz] Podatki

Rekomendowane odpowiedzi

19 godzin temu, lek napisał:

1. Podatek płacimy od każdej spłaconej raty . Nie tak jak sugerowali niektórzy , że dopiero po przekroczeniu ceny zakupu .

Pisałem, że jest to jeden z wariantów (proporcjonalne rozliczne kosztów), którego osobiście nie preferuję ale rzeczywiście taka szkoła istnieje.

19 godzin temu, lek napisał:

3. Z ewentualną stratą , która powstanie po nie spłaceniu niektórych wierzytelnosci nic już nie możemy zrobić .

A to jest akurat nieprawda! 

Art. 9 ust. 3. ustawy PIT mówi: O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Co prawda ust. 4 wprowadza wyjątki ale mowa w nich jedynie o przychodach z praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. Tymczasem "nasze" prawa majątkowe należą do kategorii określonej w art. 10. ust. 1 pkt 7 ustawy PIT.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, pepperoniss napisał:

Art. 9 ust. 3. ustawy PIT mówi: O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Co prawda ust. 4 wprowadza wyjątki ale mowa w nich jedynie o przychodach z praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. Tymczasem "nasze" prawa majątkowe należą do kategorii określonej w art. 10. ust. 1 pkt 7 ustawy PIT.

Nie znałem tego artykułu i nie pytałem o to tym razem . Ale we wczesniejszej rozmowie pani powiedziała , że aby móc obniżyć dochód trzeba mieć prawomocny wyrok i pismo od komornika o braku możliwosci sciągnięcia długu .

Tylko według niej mogą z tego skorzystać tylko prowadzący działalnosć . Przepis ten nie dotyczy osób fizycznych .

Tak czy siak trzeba poczekać na wyroki i pisma od komornika . A do tego długa droga .

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
W dniu 9.04.2018 o 07:56, pmprogres napisał:

- jednak wg mnie tylko proporcjonalnie do uzyskanych przychodów, co potwierdza poniższa interpretacja, choć jak @pepperoniss wcześniej słusznie przytoczył -  na tą okoliczność są co najmniej 2 szkoły

"Zatem, przedmiotowe wydatki mogą zostać uznane za koszty podatkowe dopiero z chwilą spłaty przez dłużnika nabytej przez Spółkę wierzytelności lub jej części, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15 ust. 4 updop. Jeżeli wierzytelność jest spłacana w częściach, to również wydatki na nabycie wierzytelności powinny zostać odpisane w koszty uzyskania przychodów w takiej części, w jakiej dotyczyły przychodów uzyskanych przez podatnika z tytułu windykacji, tj. wpłat danego dłużnika. Tym samym w sytuacji otrzymania od dłużnika należności z tytułu konkretnej wierzytelności wchodzącej w skład pakietu, wydatkiem na jej nabycie nie będzie cena, jaka została zapłacona za cały pakiet, tylko jej część. "

https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ibpbi-2-423-575-12-ak

Ja znam tę ocenę ale wg mnie jest ona wyjątkowo słabo uargumentowana. Organ interpretujący w pewnej części przytacza ogólnie wszystkie przepisy dotyczące zaliczania wydatków w koszty by potem, bez wskazania któregokolwiek konkretnych przepisów i co o wiele bardziej istotne dotyczy raczej zakupu pakietu wielu wierzytelności. W moim odczuciu bardziej w tej interpretacji chodzi o proporcjonalne rozbicie sumarycznego kosztu do kosztów poszczególnych wierzytelności.

Poza tym jest wiele interpretacji idących w zupełnie innym kierunku:

I tak dla przykładu w interpretacji IPPB3/423-394/12-2/DP  organ interpretujący zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż kosztem uzyskania przychodów jest całość wydatków na nabycie spłaconej wierzytelności (do wysokości uzyskanej spłaty) - niezależnie od tego, czy wierzytelność ta została wyegzekwowana w całości, czy w części, bowiem wydatek na nabycie wierzytelności ponoszony jest w celu uzyskania przychodu z wyegzekwowania wierzytelności choćby w części " (...) proporcjonalne rozpoznanie kosztu prowadziłoby de facto do opodatkowania straty (poprzez wykazanie dochodu do opodatkowania w sytuacji, gdy ściągnięta kwota wierzytelności jest niższa od kosztów jej nabycia), co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Ustawy o CIT, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód".

Co prawda ta i cytowana interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych ale ww. interpretacja dotyka jakże istotnego elementu. Mianowicie tego, że trudno mówić o jakimkolwiek dochodzie np. w sytuacji takiej gdy kupiliśmy wierzytelność o wartości nominalnej 10.000 zł za 1000 zł i dłużnik zapłacił nam 500 zł. Przy proporcjonalnym przyjęciu rozpoznalibyśmy przychód w wysokości 500 zł i koszt w wysokości 50 zł czy li zysk w wysokości 450 zł gdy tymczasem - co widać gołym okiem - nie osiągnęliśmy żadnego dochodu rozumianego jako nadwyżka przychodów nad wydatkami (kosztami). Wszak wydaliśmy 1000 zł a zwróciło nam się 500 zł. Nadal więc jesteśmy w plecy 500 zł. I taką stratę w rzeczywistości ponosimy na tej transakcji. 

Racje ma więc organ intepretujący, że proporcjonalne rozliczenie może prowadzić do faktycznego opodatkowania straty.

Te same rozważania są w mojej ocenie adekwatne także na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albowiem odpowiednikiem art. 7 ust. 1 ustawy CIT jest art. 9 ustawy PIT.

Nie jest to jednak jedyna tego typu interpretacja. Oto kolejna:

W innej interpretacji ILPB3/423-47/14-2/EK organ interpretujący stwierdził , że: "do momentu uzyskania przez Spółkę częściowych spłat wierzytelności określonej w cenie jej nabycia - każdorazowa spłata wierzytelności będzie wiązała się z prawem potrącenia przez Spółkę kosztów uzyskania przychodu w wysokości tej część/ceny nabycia wierzytelności, jaka odpowiadać będzie wartości uzyskanej spłaty. W praktyce, do momentu uzyskania przez Spółkę poziomu spłaty wierzytelności oczekiwanego na moment jej nabycia, wartość kosztów uzyskania przychodów potrącalnych w związku z uzyskiwaniem częściowych spłat wierzytelności odpowiadać będzie wartości tych częściowych spłat. Z momentem uzyskania poziomu spłat odpowiadającego wartości wierzytelności określonej w cenie jej nabycia, Wnioskodawca rozliczy zatem całość kosztów poniesionych na nabycie tego prawa majątkowego."

Co istotne ta intepretacja była przedmiotem orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (I SA/Wr 2037/14) a później Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II FSK 704/15). Oba te sądy potwierdziły prawidłowość wydanej podatnikowi interpretacji. Gwoli ścisłości tylko dodam, że podatnik usiłował uzyskać jeszcze korzystniejszą interpretację wg której w chwili spłaty najmniejszej części wierzytelności z pakietu kosztem byłaby cała cena nabytej wierzytelności. Np. kupując pakiet 10 wierzytelności o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 100.000 zł każda za cenę 10.000 zł, wg podatnika w chwili spłaty choćby 0,01 zł z tego pakietu mógłby uznać za koszt całe 10.000 zł. Ani organ interpretujący ani też sądy administracyjne w tym zakresie z podatnikiem się nie zgodziły uznając, że do kosztów zaliczyć można tylko tę część ceny, która odpowiada wysokości uzyskanej spłaty - nie więcej niż cena nabycia wierzytelności.

 

Muszę jednak w tym miejscu coś napisać.

Troszeczkę przeraża mnie szukanie pomocy prawnej na forach. Nie to, że nie można na nich znaleźć osób, które mniej lub bardziej kompetentnie odniosą się do tematu. Chodzi o to, że  skoro w podobnych sprawach stanowiska zainteresowanych są skrajnie rozbieżne a dostępne interpretacje nie są w całości ze sobą spójne to warto zastanowić się czy dla własnego bezpieczeństwa nie wystąpić do KAS o indywidualną interpretację podatkową. Warto bowiem pamiętać o treści art. 14k ust. 1 ordynacji podatkowej stanowiącym, że "[z]astosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej." Oznacza to, że tylko osoba, która uzyskała interpretację jest chroniona w przypadku zastosowania się do niej od szkody wyrządzonej interpetacją nawet jeśli urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy nie zgodzi się z interpretacją KAS. Interpretacja indywidualna nie chroni jednak innych osób.

Dlatego chyba warto zastanowić się nad wydatkiem 40 zł na wystąpienie o interpretację. Jeśli samemu nie czujecie się na siłach to myślę, że koszt sporządzenia wniosku przez doradcę podatkowego, radcę prawnego czy adwokata nie powinien przekroczyć 300 zł. Wraz z opłatą skarbową od ewentualnych pełnomocnictw to nie więcej niż 400 zł. 

400 zł za święty spokój to chyba niewielka cena :) 

W dniu 6.04.2018 o 18:59, Pepik78 napisał:

".... wydatek na nabycie wierzytelności oraz zapłacony podatek PCC w związku z nabyciem wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży wierzytelności". 

Czyli co? mogę odliczyć PCC-3 dopiero jeśli sprzedam wierzytelność? @pepperoniss czy możesz mi powyższe zdanie przetłumaczyć?

Nie. To oznacza, że jeśli sprzedasz wierzytelność to PCC będzie kosztem. I jest to zgodne prawdą. Natomiast te zdanie w ogóle nie odnosi się do tego (a więc ani nie potwierdza ani nie zaprzecza) czy  PCC stanowi koszt w przypadku spłaty długu przez dłużnika. Moje stanowisko prezentowałem wcześniej. IMHO, nie ma żadnych podstaw by PCC nie traktować jako koszt.

W dniu 10.04.2018 o 00:10, marek67 napisał:

Ale mi chodzi o to pcc tylko w przypadku zakonczonych pożyczek,czy to jest nasz koszt

Ale dlaczego tylko od zakończonych?

Tak na marginesie ja spróbowałbym jednak bronić tezy występując o interpretację, że na gruncie PIT inaczej niż CIT całe koszty można potrącić w chwili uzyskania najmniejszego przychodu ze spłaty długu (przysłowiowe 0,01 zł) . A to z tego powodu, że zasady określone w art. 22 ust. 5 i następne ustawy PIT stosuje się tylko dla prowadzących pełną księgowość i czasami księgę przychodów i rozchodów. To wyraźnie wynika z treści art. 22 ust. 5 i 6 ustawy CIT. A przychody z obrotu wierzytelnościami nie są ujmowane u osób fizycznych w księgach podatkowych ani w kpir gdyż stanowią odrębne źródło przychodu. Więc zastosowanie ma reguła z art. 22 ust. 4 ustawy PIT. Pewnie jednak niezbędna byłaby batalia przed sądami administracyjnymi - czyli wydatek minimum 1000 zł) a efekt niepewny.

Edytowane przez pepperoniss

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
23 godziny temu, Pepik78 napisał:

ad1 to raczej jest logiczne, chociaż część osób sugerowała, że będzie spłacać tylko zakończone pożyczki. faktem jest, że w każdej racie spłaty jest kapitał i odsetki, które są zyskiem.

No właśnie, że nie do końca. Tak jest przy pożyczce udzielonej przez podatnika. Wówczas spłata kapitału nie jest ani kosztem ani przychodem a przychodem są wyłącznie odsetki. Podstawą opodatkowania jest przychód a podatek jest zryczałtowany więc nie ma wówczas w ogóle mowy o kosztach uzyskania przychodu.

Natomiast źródłem przychodu z nabytej wierzytelności nie jest pożyczka lecz prawa majątkowe (nabyta wierzytelność). Stąd też w tym przypadku przychodem są wszystkie dokonane spłaty luk kwota uzyskana ze sprzedaży wierzytelności a kosztem koszt zakupu wierzytelności, PCC, poniesione koszty sądowe, egzekucyjne (przychód stanowią też odzyskane od dłużnika koszty sądowe, adwokackie i egzekucyjne).

21 godzin temu, lek napisał:

PIT 36 czy czy 38 raczej nie ma znaczenia , zrób tak jak Ci nakazuje Twój U.S.

Urząd skarbowy niczego nie nakazuje. PIT jest podatkiem opartym na samodzielnym zadeklarowaniu przez podatnika i to on odpowiada za prawidłowe przyporządkowanie do właściwego źródła przychodów. Nie urząd skarbowy. Urząd może co najwyżej deklarację zakwestionować i wydać w ciągu 5 lat od końca roku podatkowego decyzję określającą inny wymiar podatku lub inny sposób zaliczenia do źródeł przychodów.

21 godzin temu, lek napisał:

Zawsze się wybronisz , jak sumiennie zapłacisz podatek .

 

22 godziny temu, lek napisał:

Druk 36 , pozycja 216 , wpisuję zryczałtowany 19 % podatek dochodowy i tyle .

Właśnie, że nie!

Przykład: Uzyskałeś w 2017 roku dochód z działalności gospodarczej 60.000 zł i z wierzytelności 50.000 zł. Łącznie 100.000 zł.

Rozliczając dochód z wierzytelności w sposób zryczałtowany zapłacisz 9.500 zł podatku z PIT38 i 8.444 zł z PIT36. Łącznie 17.944 zł.

Rozliczając całość na PIT36 podatek wyniesie 19.644 zł.

OK. W wielu przypadkach nie dojdzie do zaniżenia podatku. Niemniej jednak deklaracje nie będą rzetelne ponieważ nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy.  I o ile w wyniku działań podatnika nie powstanie niedopłata nie poniesie on w zasadzie żadnych konsekwencji to w przypadku jak wyżej nie tylko podatnik będzie zobowiązany zapłacić daninę wraz z odsetkami ale może odpowiadać też z ustawy karnej skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Od tego chroni tylko uzyskanie własnej interpretacji podatkowej zgodnej ze stosowaną formą rozliczenia i do tego w sensie formalnym chroni tylko co do przyszłych rozliczeń (choć skarbowi raczej powinni uwzględnić interpretację także co do przeszłości)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, pepperoniss napisał:

Dlatego chyba warto zastanowić się nad wydatkiem 40 zł na wystąpienie o interpretację. Jeśli samemu nie czujecie się na siłach to myślę, że koszt sporządzenia wniosku przez doradcę podatkowego, radcę prawnego czy adwokata nie powinien przekroczyć 300 zł. Wraz z opłatą skarbową od ewentualnych pełnomocnictw to nie więcej niż 400 zł. 

400 zł za święty spokój to chyba niewielka cena :) 

Dokładnie TAK.

W moim przypadku KIS ma jeszcze max 1,5 mca na wydanie interpretacji. :cheesy: Co prawda będzie to już po granicznej dacie 30 kwietnia, niemniej jednak będę miał czarno na białym, czy mój sposób na opodatkowanie przychodów z P-Z jest właściwy, czy też wymaga korekty.

Ja optuję przy proporcjonalnym rozliczaniu kosztów.  Choć nie upieram się, że rozliczenie kosztów do uzyskanej spłaty jest błędne.

Koszty(cena nabycia wierzytelności, PCC) nie odliczone w danym okresie (za który składamy zeznanie podatkowe), przechodzą na kolejne lata,  zatem ich rozliczanie jest rozłożone w czasie i tyle. 

Podatek  jaki wychodzi z dochodu (wynikowej takiego rozliczania kosztu) jest zgoła mniejszy niż wykazany przez PZ w wariantach I czy II.

Pewne jest: PIT-36, PCC jako koszt,

pozostaje wg mnie tylko kwestia czy pełne rozliczenie kosztów do kwoty uzyskanego przychodu (spłaty), czy też jego proporcjonalne rozliczanie.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
Godzinę temu, pepperoniss napisał:

Przykład: Uzyskałeś w 2017 roku dochód z działalności gospodarczej 60.000 zł i z wierzytelności 50.000 zł. Łącznie 100.000 zł.

Rozliczając dochód z wierzytelności w sposób zryczałtowany zapłacisz 9.500 zł podatku z PIT38 i 8.444 zł z PIT36. Łącznie 17.944 zł.

Rozliczając całość na PIT36 podatek wyniesie 19.644 zł.

OK. W wielu przypadkach nie dojdzie do zaniżenia podatku. Niemniej jednak deklaracje nie będą rzetelne ponieważ nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy.  I o ile w wyniku działań podatnika nie powstanie niedopłata nie poniesie on w zasadzie żadnych konsekwencji to w przypadku jak wyżej nie tylko podatnik będzie zobowiązany zapłacić daninę wraz z odsetkami ale może odpowiadać też z ustawy karnej skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Od tego chroni tylko uzyskanie własnej interpretacji podatkowej zgodnej ze stosowaną formą rozliczenia i do tego w sensie formalnym chroni tylko co do przyszłych rozliczeń (choć skarbowi raczej powinni uwzględnić interpretację także co do przeszłości)

Ja rozliczam się z pracy na etacie i wierzytelnosci .

W ten sposób rozliczali i rozliczają się wszyscy pracownicy KCH w tym i ja . To była forma zaproponowana przez dział prawny KCH  . W ten sposób rozliczam się od początku działalnosci PZ .

Zawsze przy składaniu PIT36 ( robię to osobiscie ) pracownik U.S. pyta dlaczego rozliczam się na tym własnie druku . I zawsze wyjasniam , że w pozycji 216 wpisuję zryczałtowany podatek dochodowy z wierzytelnosci . Nigdy nie kazano mi robić tego inaczej .

Edytowane przez lek

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, lek napisał:

Nie znałem tego artykułu i nie pytałem o to tym razem . Ale we wczesniejszej rozmowie pani powiedziała , że aby móc obniżyć dochód trzeba mieć prawomocny wyrok i pismo od komornika o braku możliwosci sciągnięcia długu .

Tylko według niej mogą z tego skorzystać tylko prowadzący działalnosć . Przepis ten nie dotyczy osób fizycznych .

Tak czy siak trzeba poczekać na wyroki i pisma od komornika . A do tego długa droga .

Więc zaszło między wami do nieporozumienia :)

Ona mówiła o możliwości zaliczenia do kosztów nieściągalnych wierzytelności, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT. Ty zaś zaliczasz w koszty nie nieściągalne wierzytelności lecz wydatek poniesiony na nabycie wierzytelności. To o czym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT dotyczy sytuacji takiej, że gdy sprzedaż towar lub usługę i kontrahent Ci za nią nie zapłaci to nie możesz jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu o ile nie była wcześniej zaliczona do przychodów z działalności gospodarczej i jej nieściągalności nie udowodniłeś.

W naszych realiach ten przepis miałby zastosowanie gdybyś sprzedał wierzytelność nie związaną z Twoją działalnością gospodarczą np. za 1.000 z odroczonym terminem płatności a kontrahent by Ci tej kwoty nie zapłacił. Wówczas owego 1.000 zł nie zaliczyłbyś do kosztów uzyskania przychodu ale też nie stanowiłby on dla Ciebie jako osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej przychodu gdyż kwota ta nie została postawiona do Twojej dyspozycji.

Natomiast tak teraz analizując dochodzę pomału do wniosku, że rzeczywiście z obrotu wierzytelnościami obcymi nie można mieć straty podatkowej - przy założeniu poprawności interpretacji o możliwości zaliczenia do kosztów poniesionych wydatków do kwoty uzyskanej spłaty. Wtedy bowiem póki nie mamy zysku mamy przychody równe kosztom a później tylko zysk. Natomiast na przeszkodzie do zaliczenia do kosztów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności stoi art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy PIT. 

Więc po analizie chyba pani z KAS miała rację choć nie do końca z tych powodów na które wskazywała :)

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

i temat profesjonalnie się rozmył....

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, lek napisał:

Zawsze przy składaniu PIT36 ( robię to osobiscie ) pracownik U.S. pyta dlaczego rozliczam się na tym własnie druku . I zawsze wyjasniam , że w pozycji 216 wpisuję zryczałtowany podatek dochodowy z wierzytelnosci . Nigdy nie kazano mi robić tego inaczej .

Zgadza się ale pani w okienku pyta bo widzi w tabeli tylko przychód z pracy i chcce Ci powiedzieć, że powinieneś złożyć PIT37 a nie PIT36. Ty pokazujesz jej że musisz złożyć PIT36 ponieważ wypełniłeś poz 216, której odpowiednika w PIT37 nie ma. To pani z US wystarcza by nie przekonywać Cię do złożenia PIT37 ale nie oznacza nawet wstępnej jej akceptacji Twojego rozliczenia.

Teraz zobacz opis do poz. 216 PIT 36 w broszurze:

Cytuj

W poz. 216 i 217 należy wykazać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku:

1) wykazanego w poz. 218 i 219, tj. obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1–5 ustawy, uzyskanych za granicą: - z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, - z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, - z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, - z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, - od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

2) wykazanego w poz. 220 i 221 oraz w części M.

I jeszcze treść art. 29, 30 i 30a z ubiegłego roku:

Cytuj

Art.  29.  [Ryczałtowe opodatkowanie dochodów]
1.     Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:
1)    z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
2)    z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
3)    z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
4)    uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
5)    z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.
2.     Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
3.     Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przychody, o których mowa w ust. 1, są uzyskane przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, pod warunkiem że podatnik posiada zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu, wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ma on miejsce zamieszkania, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
4.     Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a:
1)    mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i
2)    udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
- uzyskane przychody, o których mowa w ust. 1, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy, opodatkować na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 1, traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.
5.     Przepis ust. 4 stosuje się, jeżeli istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
 

Cytuj

Art.  30.  [Ryczałtowe opodatkowanie dochodów]
1.     Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
2)    z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody;
4)    z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności;
4a)    z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w wysokości 20% należności;
4b)    z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia;
5) 130     z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego - w wysokości 20% wynagrodzenia;
5a)    z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu;
7a)    z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym;
13)    od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716) - w wysokości 20% przychodu;
14)    od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776) - w wysokości 10% przychodu;
15)    z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania;
16)    z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.
3.     Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3a.     Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
8.     Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.
9.     Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Cytuj

Art.  30a.  [Ryczałtowe opodatkowanie wg stawki 19%]
1.     Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
1)    z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
2)    z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3)    z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
4)    z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5)    od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
5a)    od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a;
6)    od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
a)    w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
b)    z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
7)    od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
8)    z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
9)    od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka;
9a)    od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego;
10)    od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
11)    od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych;
12)    od kwoty wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 i 1948).
2.     Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
2a.     Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.
3.     Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych albo wykupywanych lub w inny sposób unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to tytuły uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.
4.     Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów wartościowych.
5.     Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
6.     Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.
6a.     Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.
6b.     Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.
6c.     Przepisy ust. 6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zysku spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.
6d.     Przepis ust. 6c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów (dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, albo z jego wystąpienia z takiej spółki.
6e.     W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejszenie, o którym mowa w ust. 6a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.
7.     Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.
8.     Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.
8a.     Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów.
8b.     W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.
8c.     Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie.
8d.     Dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
8e.     Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11.
9.     Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.
11.   Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Odpowiedz sobie i nam na pytanie czy którykolwiek z tych przychodów określonych w art. 29, 30 i 30a uzyskujesz a jeśli tak to który...

22 minuty temu, lek napisał:

Nigdy nie kazano mi robić tego inaczej .

A dlaczego ktoś miał Ci cokolwiek kazać skoro to Tu masz się prawidłowo rozliczyć i Urząd nie może Ci nakazać rozliczenia wbrew Twojej woli. Nie może nawet Ci zasugerować innego rozliczenia skoro nie wie jaki przychód z tych trzech artykułów masz na myśli. Urząd przyjmuje, że wiesz co robisz i skoro uzyskujesz jednen z przychodów określonych w tych przepisach spełniający założenia z objaśnień to podatek od tego przychodu wykazałeś w poz. 216 :)

7 minut temu, Lucky13 napisał:

i temat profesjonalnie się rozmył....

Racja. Zgłaszam do moderacji w celu wydzielenia offtopa :)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
40 minut temu, pepperoniss napisał:

Odpowiedz sobie i nam na pytanie czy którykolwiek z tych przychodów określonych w art. 29, 30 i 30a uzyskujesz a jeśli tak to który...

A może ten . . . ? :rolleyes:

40 minut temu, pepperoniss napisał:

Art.  30a.  [Ryczałtowe opodatkowanie wg stawki 19%]

1)    z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;

 

I tak z innej beczki . . .

Dzis dowiedziałem się od jednej z klientek , że windykator terenowy z firmy OBLIGO S.A. skontaktował się z nią telefonicznie i sms-owo . Poinformował ją , że odwiedzi ją osobiscie gdy nie spłaci zaległosci  . Klientka zobowiązała się do spłaty .

Zobaczymy , czy dotrzyma słowa ?

 Dobrze to wróży na przyszłosć gdy windykacja terenowa zacznie działać :)

Edytowane przez lek

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

@lek

A komu coś pożyczyłeś?

Podatek dochodowy pobierany jest u źródła. Tu źródłem Twoich przychodów nie jest pożyczka lecz nabyte prawo majątkowe.

Przy takim podejściu od startu masz zagwostkę...

Kupiłeś wierzytelność za 2000 zł a dłużnik ma Ci spłacać przez 3 miesiące 1200 zł w tym 1000 zł zwrotu kapitału i 200 odsetek. Załóżmy, że je płaci. Od czego płacisz podatek? Od 200 zł miesięcznie czyli od 600 zł od całości? Przecież Twój dochód wynosi 1600 zł a nie 600 zł? Jakbyś się nie gimnastykował to 1000 zł nie jesteś w stanie podciągnąć pod przychody z tytułu odsetek od pożyczek. 

Pomijając już fakt, że źródłem Twoich przychodów nie jest umowa pożyczki lecz prawo majątkowe, którego źródłem była pożyczka udzielona przez osobę trzecią :)

Naprawdę sugerowałbym wydatek na interpretację podatkową :) I nie piszę tego złośliwie. Ja też się mylę ale też daję się przekonać :)

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
37 minut temu, pepperoniss napisał:

Podatek dochodowy pobierany jest u źródła. Tu źródłem Twoich przychodów nie jest pożyczka lecz nabyte prawo majątkowe.

To co Ty nazywasz prawem majątkowym , pracownicy KCH nazywali pożyczką :P

Wybacz , ale nie czuje się na siłach dalej polemizować z Tobą w tym temacie .

Zastosowałem sposób rozliczenia polecony przez prawnika z KCH  i tak robię od 2012 roku .

Póki co nie miałem problemów z tego powodu :rolleyes:

 

23 minuty temu, Marcin345 napisał:

ma działac windykacja terenowa w sprawie naszych pożyczek? moze jest tak zdluzona ze firmy sie jej pomylily?

Na razie mam jeden taki sygnał . Ale to bardzo pozytywny i skuteczny sygnał :cheesy:

Nie kumam o jakiej pomyłce piszesz ?

Edytowane przez lek

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, lek napisał:

To co Ty nazywasz prawem majątkowym , pracownicy KCH nazywali pożyczką :P

I nie ma tu żadnej sprzeczności. Ponieważ każda pożyczka jest prawem majątkowym ale nie każde prawo majątkowe jest pożyczką. Nie w tym jednak problem. Opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym podlegają bowiem odsetki jako przychód z prawa majątkowego jakim jest pożyczka od pożyczek udzielonych  poza działalnością gospodarczą. Ty zaś uzyskujesz przychód z innego prawa majątkowego, mianowicie z nabytej od KCH wierzytelności.

10 minut temu, lek napisał:

Zastosowałem sposób rozliczenia polecony przez prawnika z KCH  i tak robię od 2012 roku .

Póki co nie miałem problemów z tego powodu :rolleyes:

A miałeś choćby jedną kontrolę lub czynności sprawdzające?

No to jeszcze do  końca 2018 roku skarbowi mają czas na przeczesanie Twojego zeznania z roku 2012 :) a za kolejne lata jeszcze dłużej.

To, że nie miałeś problemu - czytaj skarbowi nie pytali się co tam siedzi w poz. 216 - nie oznacza, że rozliczenia dokonywałeś prawidłowo :) 

Niemniej mówimy o Twoich pieniądzach - więc to Twoje ryzyko. Ja bym wydał 40 zł by zabezpieczyć się przed błędnym rozliczeniem.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
W dniu 11.04.2018 o 18:27, lek napisał:

To co Ty nazywasz prawem majątkowym , pracownicy KCH nazywali pożyczką :P

Wybacz , ale nie czuje się na siłach dalej polemizować z Tobą w tym temacie .

Zastosowałem sposób rozliczenia polecony przez prawnika z KCH  i tak robię od 2012 roku .

Póki co nie miałem problemów z tego powodu :rolleyes:

 

Na razie mam jeden taki sygnał . Ale to bardzo pozytywny i skuteczny sygnał :cheesy:

Nie kumam o jakiej pomyłce piszesz ?

lek jaki masz ten sposób na rozliczenie polecony bo księgowa mi nie chce tego liczyć a nie mam pojęcia jak się do tego zabrać? Pożyczki mam od marca 2017

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
W dniu 10.04.2018 o 17:07, lek napisał:

Ja zrobię to tak jak w ubiegłych latach , z tą tylko różnicą , że teraz zrobię to według wariantu drugiego .

Druk 36 , pozycja 216 , wpisuję zryczałtowany 19 % podatek dochodowy i tyle .

Tak robię od 2012 roku . Zgodnie z sugestią prawnika z firmy Kredyty-Chwilówki .

Jednak tydzień temu pani z infolinii skarbowej zalecała , aby robić to na druku PIT 36 - prawa majątkowe .

Inwestorzy mają co najmniej kilka sposobów rozliczeń .

Sam musisz zdecydować

Edytowane przez lek

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, lek napisał:

Tak robię od 2012 roku . Zgodnie z sugestią prawnika z firmy Kredyty-Chwilówki .

Jednak tydzień temu pani z infolinii skarbowej zalecała , aby robić to na druku PIT 36 - prawa majątkowe .

Inwestorzy mają co najmniej kilka sposobów rozliczeń .

Sam musisz zdecydować

no tak tylko ja nie znam żadnego a termin leci. Jest ktoś może kto by mi pokazał jaki ma sposób na priva ewentualnie tu, bo jak rozumiem. Bo rozumiem że WARIANT 2 podany przez PZ nie jest rzeczywistym sposobem na rozliczenie?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam, a gdzie należy wpisać podatek za program polecaj? Od początku rozliczałem się na pit 36 i w tym roku też tak zrobię, ale pierwszy raz mam zysk z tego programu. Czy dopisać 19% do zysku z pożyczek i będzie ok?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

IMHO absolutnie nie albowiem na pewno nie są to przychody z praw majątkowych. W mojej ocenie to przychody z umowy zlecenia lub umów o podobnym charakterze.

I wg mnie płatnikiem podatku przy osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej winien być Nobiles. Tzn. powinieneś otrzymać od nich wypłatę już po odliczeniu podatku. Powinieneś też dostać PIT-11. Kwoty wynikające z PIT-11 powinieneś ująć w poz. 64-68 PIT-37.

Ale uwaga jeśli miesięczne wypłacane wynagrodzenie brutto nie przekraczało u tego płatnika 200 zł to nie otrzymasz za te miesiące PIT-11 lecz płatnik powinien potrącić 18% zryczałtowanego podatku. O tych wypłatach możesz nie dostać żadnej informacji od zleceniodawcy ale tez nie uwzględnia ich się w PIT-37 lub PIT-36.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
W dniu 16.04.2018 o 08:36, renovatio napisał:

no tak tylko ja nie znam żadnego a termin leci. Jest ktoś może kto by mi pokazał jaki ma sposób na priva ewentualnie tu, bo jak rozumiem. Bo rozumiem że WARIANT 2 podany przez PZ nie jest rzeczywistym sposobem na rozliczenie?

 

Też chętnie bym się dowiedział w jaki sposób rozliczyć podatek (czy tylko wyliczyć 19% od zysków miesięcznych, czy jeszcze coś), jaki PIT wybrać (mam umowę o pracę i rozliczałem się wcześniej na PIT37), gdyby ktoś mógł napisać na priv swój sposób to będę wdzięczny.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witajcie, 

szukałem w wątku ale nie znalazłem poruszanego tematu darowizny. Czy darowiznę na Klub Sportowy Soła można odliczać? Słyszałem opinię iż na wpłaty dokonany na profesjonalny klub sportowy nie przysługuje odliczenie. 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś pomoże , jak rozliczyć premie z polecania , wiem ze na PIT 36 lub 37, ja 37 bo żadnej innej działalności nie prowadzę . Od tego tez się oblicza 19% podatku do zapłacenia ?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.×