Jump to content

PARTNER GŁÓWNY:

hyip monitor

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

AdBlock wykryty!

 

sketch-logo.png

 

Funkcjonowanie naszej strony internetowej jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam online naszym czytelnikom. Staramy się, aby nie były one liczne ani przedstawiane w sposób agresywny. 

Prosimy więc o wyłączenie dodatku typu AdBlock dla strony hyipforum.pl :)

 

Reklama
KlubInwestorow

Klub Inwestorów - 20% zysku na pożyczce z gwarancją zwrotu kapitału - www.klub-inwestorow.pl

Recommended Posts

Do  siedziby naszej spółki zgłaszają się chętni z terenu Częstochowy oraz sąsiednich powiatów z prośbą o udzielenie pożyczki gotówkowej. Po wstępnej ocenie zdolności do spłaty pożyczki oraz po wizycie w domu klienta zapada decyzja o przyznaniu lub odmowie udzielenia pożyczki. W przypadku przyznania pożyczki na stronie https://klub-inwestorow.pl/w-co-warto-inwestowac.html zamieszczane jest ogłoszenie. Ogłoszenie to zawiera nr pożyczki oraz informacje o wysokości pożyczki, okresie spłaty pożyczki oraz kwotach jakie można zyskać w ramach bonusów i odsetek. Do ogłoszenia tego przypisany jest konkretny POŹYCZKOBIORCA. Zainteresowany INWESTOR może kliknąć ogłoszenie i stać się stroną umowy pożyczkowej. Nasz spółka OPERATOR w imieniu INWESTORA podpisuje umowę z POŹYCZKOBIORCĄ za pośrednictwem firmy kurierskiej w domu POŹYCZKOBIORCY. Przy podpisaniu umowy klient otrzymuję kartę bankomatową na którą przelane są pieniądze  od INWESTORA. Tym samym POŹYCZKOBIORCA otrzymuje pożyczkę. W następnym tygodniu po podpisaniu umowy i wypłaceniu środków POŹYCZKOBIORCA rozpoczyna spłatę rat z pożyczki. POŹYCZKOBIORCA spłaca raty bezpośrednio naszemu pracownikowi terenowemu, którzy utrzymują stały kontakt z klientem. Pracownik terenowy odwiedza POŹYCZKODAWCĘ  regularnie w jego domu lub miejscu pracy. Zebrane raty są rozliczane w naszym biurze w systemie co tygodniowym. Po zaksięgowaniu poszczególnych rat na kontach pożyczkowych INWESTOR otrzymuje przelew na swój rachunek bankowy. W przelewie tym znajdują się spłaty kapitałów, spłaty odsetek z pożyczek oraz bonusy za podpisanie lub zakończenie umowy. W panelu klienta INWESTOR może zobaczyć jakie raty zostały zapłacone przez jego POŹYCZKOBIORCĘ w danym tygodniu. Nasi pracownicy terenowi stale dbają o to aby klienci płacili raty a pracownicy biurowi stale monitorują spłacalność. W przypadku opóźnień lub braku spłat wysyłana jest korespondencja oraz zlecane są wizyty bezpośrednie pracowników windykacyjnych. W sytuacji gdy klient definitywnie przestaje spłacać raty i nie ma szans na dobrowolne odzyskanie zadłużenia nasza firma windykacyjna odkupuje od INWESTORA pożyczkę za wartość pozostałego do spłaty kapitału. Tym samym INWESTOR odzyskuje środki. Zapraszam do zapoznania się z regulaminem https://klub-inwestorow.pl/tekst/regulamin.html
Zapraszam do zarejestrowania się na naszej stronie https://klub-inwestorow.pl/rejestracja oraz do zainwestowania w jedną lub dwie pożyczki w ramach przetestowania naszego systemu pożyczkowego.
Z poważaniem,
Zespół Klubu Inwestorów

Edited by Egzekutor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zgodnie z harmonogramem wypłat - jutro (piątek) powinny być zrobione przelewy na konta Inwestorów rat spłaconych przez Pożyczkobiorców. Oczekuję uregulowania zaległości za 38 tydzień 2014 r. (wrzesień!) i 50 tydzień (grudzień) 2014 roku. Brak równiez wpłat z 4 (czterech) bieżących tygodni.

Inwestor.

Edited by aboco

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panie Rafale mam kilka pytań odnośnie inwestycji w Klubie Inwestorów :

 

- rozliczenia dwa razy w tygodniu ,czy klienci płacą raty dwa razy w ciągu tygodnia ?( nie spotykane tym bardziej że w regulaminie jest napisane o tygodniowym odbiorze rat)

- co się dzieje z klientem gdy przestanie płacić ( interesują mnie procedury firmy względem bezpieczeństwa potencjalnej inwestycji )

- Czy potencjalny inwestor np: ja ,może prosić o zabezpieczenie od właściciela/Prezesa w postaci weksla in blanco z poręczeniem    na kwotę równą kwocie zainwestowanych środków ( myślę ,że skoro wprowadzono Bezpieczeństwo Zwrotu Kapitału nie powinno to być problemem tym bardziej w dzisiejszych czasach gdzie co trochę słychać o oszustach finansowych )

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam.

- Rozliczenie następuje raz w tygodniu od wtorku do piątku (to zależy od tego w który dzień rozliczy się przedstawiciel terenowy). Po poszczególnych jednostkowych rozliczeniach zamykamy cały tydzień. Przelew za rozliczony tydzień może wyjść w piątek lub w poniedziałek. Staramy się aby był to zwyczajowo piątek.

- Klient, który nie płaci otrzymuje wezwanie do zapłaty z firmy, wezwanie do zapłaty z kancelarii adwokackiej, wypowiedzenie umowy, wezwanie do wykupu weksla, pozew sądowy. Dodatkowo regularnie jest monitorowany przez przedstawiciela, który co tydzień odwiedza go po ratę. Wizyt „zaległościowych†dokonują też managerowie. Na końcu jest egzekucja komornicza. Wszystkie pożyczki zabezpieczone są wekslem własnym zupełnym uzupełnionym w chwili podpisania umowy oraz przy większych kwotach poręczycielem wekslowym.

- Z poręczeniem wekslowym jako zabezpieczenie byłoby wiele problemów natury prawnej. Kwota zainwestowanych środków jest zawsze płynna, jak mogę zabezpieczać nie swoje roszczenie itd. Dodatkowo inwestor też może być jak to pan określił "oszustem finansowym". Zainwestuje 1000 zł a weksel wypisze na 100 tys. następnie go indosuje odcinając mnie od stosunku podstawowego i co? Problem dla wszystkich?

Gwarancja Zwrotu Kapitału w postaci odkupu pożyczki jest zapisana w regulaminie a to już jest podstawa do roszczenia przy braku tegoż wykupu. Zastanawialiśmy się z mecenasami jak dodatkowo uwiarygodnić Program Gwarancji Zwrotu Kapitału. W przyszłym tygodniu zostanie udostępniony na  stronie wzór umowy przedwstępnej do akceptowanej pożyczki. To znaczy że w chwili akceptowania pożyczki na e-mail zostanie wysłana umowa przedwstępna określająca warunki wykupu. Umowę trzeba wydrukować w 2 egzemplarzach podpisać i wysłać na nasz adres. Po podpisaniu umowy z pożyczkobiorcą umowa wejdzie w życie a 1 egzemplarz zostanie odesłany do inwestora. Brak wywiązania się z tej umowy rodzi możliwość wystąpienia do Sądu powszechnego o przymuszenie wywiązania się z umowy lub odszkodowanie. To rozwiązanie jest czytelne i bezpieczna dla każdej ze stron.

- Analogicznie ma się to do sprzętu AGD i RTV.

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam

Rozdział 6 paragraf 1 punkt 8 regulaminu występuje niescisłość ze stroną portalu.

Na stronie jest "szczegóły" a nie "inwestuj" i w tych szczegółach nie ma bardziej szczegółowych informacji o pożyczce.

Inwestor nie wie nawet czy iwestuje w AGD czy pożyczkę,myślę że jest to istotna sprawa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam

Rozdział 6 paragraf 1 punkt 8 regulaminu występuje niescisłość ze stroną portalu.

Na stronie jest "szczegóły" a nie "inwestuj" i w tych szczegółach nie ma bardziej szczegółowych informacji o pożyczce.

Inwestor nie wie nawet czy iwestuje w AGD czy pożyczkę,myślę że jest to istotna sprawa.

Uprzejmie dziękuję. Doprecyzujemy.

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

Edited by KlubInwestorow

Share this post


Link to post
Share on other sites

 W regulamine w § 2. Spłata należności napisano:

 1. Spłata przez Pożyczkobiorcę/Kupującego należności z zawartej Umowy pożyczki/sprzedaży następuje w tygodniowych ratach, w ilości ustalonej w Ogłoszeniu.
 2. Terminy spłat rat należności znajdują się w stałym harmonogramie umieszczonym na PORTALU i stanowiącym załącznik do Umowy pożyczki/sprzedaży.
 3. Spłacana ratalnie należność podlega powiększeniu o przysługujące Inwestorowi odsetki w wysokości określonej w Ogłoszeniu oraz o należne Operatorowi koszty pośrednictwa w zakresie obsługi rozliczania Umowy. Inwestor nie ponosi kosztów pośrednictwa w obsłudze rozliczania Umowy pożyczki/sprzedaży.
 4. Stopa oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów określających maksymalnie dozwolone stopy oprocentowania udzielanych pożyczek.
 5. W ciągu 30 dni od podpisania Umowy pożyczki/sprzedaży Inwestorowi wypłacony będzie Bonus na wskazany w toku rejestracji rachunek bankowy Inwestora.
 6. Operator dokonuje wpłat należności otrzymanych od Pożyczkobiorcy/Kupującego  na rachunek bankowy Inwestora podany w trakcie rejestracji w terminach określonych w harmonogramie umieszczonym na PORTALU
 7. Końcowe rozliczenie Umowy pożyczki/sprzedaży nastąpi po całkowitej spłacie należności przez Pożyczkobiorcę/Kupującego wraz z odsetkami w terminie najpóźniej 30 dni.
 8. W terminie 30 dni od dnia końcowego rozliczenia Umowy pożyczki/sprzedaży Inwestor otrzyma od Operatora Bonus o wartości równej wysokości Bonusu otrzymanego z tytułu podpisania Umowy pożyczki/sprzedaży.
 9. Za okres od dnia przekazania Operatorowi raty należności wraz z odsetkami przez Pożyczkobiorcę/Kupującego do dnia przelania tych środków przez Operatora na rachunek bankowy Inwestora nie będą naliczane odsetki.

Oznacza to, że Operator zastrzega sobie bezkarne wstrzymanie wypłaty Inwestorowi nawet w przypadku terminowej spłaty raty z odsetkami przez Pożyczkobiorcę. Z żadnego z zapisów nie wynika, że Inwestor zgadza się na dysponowanie swoim kapitałem przez Operatora w sposób inny, niż określono w umowie. Obowiązek podatkowy Inwestora powstaje w dacie spłaty raty i odsetek przez Pożyczkobiorcę. Przez czas wstrzymania przelewu przez Operatora - Inwestor nie może obracać swoim kapitałem, reinwestować go ani płacić swoich zobowiązań. W świetle prawa są to m in. "utracone korzyści" nie z winy Inwestora ani Pożyczkobiorcy. W ramach przejrzystości działań Operatora - we wszystkich punktach regulaminu dotyczących terminów, moim zdaniem, należy wstawić "maksymalnie", tzn. powinno być "maksymalnie w terminie 30 dni", " przelewy spłat rat należności na konto Inwestora nastąpią w terminach zgodnie z harmonogramem, najpóźniej do dwóch dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego", a za przekroczenie terminów należą się Inwestorom ustawowe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (zwrotu kapitału, odsetek i bonusów). Innym rozwiązaniem jest udostępnienie salda do dyspozycji Inwestora na koncie (oczywiście zasilonego kwotami spłat bezpośrednio po upływie tygodnia rozliczeniowego), tak jak jest to w Kokosie, Sekracie, Zakrze, itp.

 

Przy obecnych zapisach i praktykach, które odczuwam na własnej skórze - wkrótce zapłacę podatek od kapitału, którego do dzisiaj mi nie zwrócono (raty spłacone dawno przez Pożyczkobiorców, zaległości przekraczają pięć miesięcy). Zaległości wpłat dotyczą również pożyczek dawno całkowicie spłaconych przez Pożyczkobiorców i oznaczonych przez Operatora jako "spłacone", a do dzisiaj nie zwrócone na moje konto (brak niektórych rat), mimo że termin 30 dni już dawno minął.

W tych wypadkach - sposób wyliczenia zysku (% odsetek w skali roku) zupełnie rozmija się z opisem na stronie internetowej z przyczyn leżących po stronie Operatora, a kapitałem Inwestorów obraca Operator.

Edited by aboco

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo celna uwaga. Dziękuję.

Wprowadzimy zmianę regulaminu precyzującą maksymalne terminy zwrotów z inwestycji tak aby nie było wątpliwości. Posiadanie rachunku w ING znacząco przyspieszy proces inwestycyjny.

Sposób wyliczania zysku na stronie jest sposobem wyliczania jednostkowego dla danej pożyczki i nie uwzględnia reinwestowania. W procesie reinwestowania kapitału ogólny zysk znacząco wzrasa choćby z uwagi na system bonusowy.

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czy inni też to widzą, że przedstawiciel KlubInwestorów odpowiada tylko na wygodne dla niego pytania i zupełnie ignoruje te części wypowiedzi, w których ktoś domaga się odzyskania własnych pieniędzy? Np. użytkownik aboco - wystarczy przeczytać jego wpisy i powyższą odpowiedź od KlubInwestorów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czy inni też to widzą, że przedstawiciel KlubInwestorów odpowiada tylko na wygodne dla niego pytania i zupełnie ignoruje te części wypowiedzi, w których ktoś domaga się odzyskania własnych pieniędzy? Np. użytkownik aboco - wystarczy przeczytać jego wpisy i powyższą odpowiedź od KlubInwestorów.

Niczego nie ignoruje. Uważam że pewne kwestie to nie temat publiczny. Kwestie z aboco zostały wyjaśnione za pośrednictwem portalu.

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

Share this post


Link to post
Share on other sites

Reklamacja ma być załatwiona w następnym dniu roboczym, zgodnie z harmonogramem spłat (dzisiaj już nie ma bankowych sesji elixir).

Share this post


Link to post
Share on other sites

A ja uważam, że każda sprawa mająca uwiarygodnić działalność z punktu widzenia potencjalnych inwestorów powinna być wyjaśniana publicznie - po to jest między innymi to forum, które nie ma być wyłącznie tubą reklamową kogokolwiek. Było tu też gdzieś rano chyba pytanie o program "Interwencja" i zawarte w nim materiały, zamiast prostej odpowiedzi typu Tak/Nie, chyba moderator usunął ten wpis, bo już go znaleźć nie mogę. Transparentność przede wszystkim - to buduje zaufanie do inwestorów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Czy potencjalny inwestor np: ja ,może prosić o zabezpieczenie od właściciela/Prezesa w postaci weksla in blanco z poręczeniem    na kwotę równą kwocie zainwestowanych środków ( myślę ,że skoro wprowadzono Bezpieczeństwo Zwrotu Kapitału nie powinno to być problemem tym bardziej w dzisiejszych czasach gdzie co trochę słychać o oszustach finansowych )

 

Witam.

- Z poręczeniem wekslowym jako zabezpieczenie byłoby wiele problemów natury prawnej. Kwota zainwestowanych środków jest zawsze płynna, jak mogę zabezpieczać nie swoje roszczenie itd. Dodatkowo inwestor też może być jak to pan określił "oszustem finansowym". Zainwestuje 1000 zł a weksel wypisze na 100 tys. następnie go indosuje odcinając mnie od stosunku podstawowego i co? Problem dla wszystkich?

To ciekawa retoryka...

Weksel zupełny (lub in blanco) bez protestu wystawiany przez Pożyczkobiorcę to skuteczne i efektywne zabezpieczenie zaś

weksel wystawiany przez gwaranta spłacenia pożyczki to już rodzi wiele problemów prawnych...

 

Zaś taki znawca problematyki weksla jak Waćpan przed inwestorem - "oszustem finansowym" pewnie łatwo odciąłby się od odcięcia od stosunku podstawowego wystawiając rekta weksel.  I po problemie. Prawda?

 

Gwarancja Zwrotu Kapitału w postaci odkupu pożyczki jest zapisana w regulaminie a to już jest podstawa do roszczenia przy braku tegoż wykupu. Zastanawialiśmy się z mecenasami jak dodatkowo uwiarygodnić Program Gwarancji Zwrotu Kapitału. W przyszłym tygodniu zostanie udostępniony na  stronie wzór umowy przedwstępnej do akceptowanej pożyczki. To znaczy że w chwili akceptowania pożyczki na e-mail zostanie wysłana umowa przedwstępna określająca warunki wykupu. Umowę trzeba wydrukować w 2 egzemplarzach podpisać i wysłać na nasz adres. Po podpisaniu umowy z pożyczkobiorcą umowa wejdzie w życie a 1 egzemplarz zostanie odesłany do inwestora. Brak wywiązania się z tej umowy rodzi możliwość wystąpienia do Sądu powszechnego o przymuszenie wywiązania się z umowy lub odszkodowanie. To rozwiązanie jest czytelne i bezpieczna dla każdej ze stron.

- Analogicznie ma się to do sprzętu AGD i RTV.

Uhuhu... To dość iluzoryczny program zwrotu kapitału...

1. 13 tygodni to 4 miesiące przeterminowania w spłacie pożyczki - choć po 2 tygodniach pożyczka może a nawet powinna być być postawiona w stan natychmiastowej wymagalności (§ 6 umowy i § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu)

2. Procedura z umową przedwstępną, choć stosowana w obrocie, w przypadku oporności Operatora i Firmy Windykacyjnej to dla Inwestora istny tor przeszkód. Dlaczego? Ano z bardzo prostego powodu: 

- zawierana jest umowa przedwstępna, na mocy której Operator udziela gwarancji, że firma windykacyjna odkupi wierzytelność na określonych warunkach,

- Inwestor nie ma żadnej prawnej możliwości przymuszenia firmy windykacyjnej do kupna wierzytelności, bo to inna firma jest,

- jako, że nie istnieje żaden stosunek prawny między Inwestorem a firmą windykacyjną to w istocie Operator niczego nie gwarantuje...

 

Ale podpowiem jak można stworzyć rzetelny, faktycznie działający Program Ochrony...

 

Zacznijmy od tego, że Pożyczkobiorca wystawia na zabezpieczenie pożyczki weksel bez protestu gdzie remitentem, zgodnie z umową, jest Operator.

Nic więc nie stoi na przeszkodzie by Operator indosował weksel na Inwestora i do czasu całkowitej spłaty pożyczki przekazał go Inwestorowi.

Oczywiście nie ma też przeszkód by jak proponuje @kokosek wzmocnić dodatkowo wartość twardość weksla poprzez udzielenie awalu za indosanta przez prezesa spółki...

 

Dlaczego aż tak daleko?

 

Ano z prostego powodu. Ponieważ Regulamin i treść umowy pożyczki bardzo niesymetrycznie rozkładają prawa Operatora i Inwestora. Oczywiście z korzyścią dla Operatora.

 

W zasadzie Inwestor ponosi całkowicie ryzyko udzielenia pożyczki. 

To inwestor praktycznie na ładne oczy i rzekome rozeznanie Operatora podejemuje decyzję o udzieleniu pożyczki. I chociaż w sensie prawnym to Inwestor jej udziela to praktycznie Operator traktuje środki Inwestora jak własne... Można odnieść wrażenie, że Operator zapomina, że jest tylko pełnomocnikiem.

 

Dowód? Proszę bardzo:

1. § 3 ust. 2 umowy pożyczki. Mimo braku cesji wierzytelności na rzecz Operatora Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty na rachunek Operatora. A co się stanie jeśli dłużnik spłaci ratę lub całą pożyczkę bezpośrednio Inwestorowi? Przecież nikt mu tego nie zabroni a Inwestor jako wierzyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia zapłaty - choćby częściowej.

2. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności jest weksel wystawiony na rzecz Operatora a nie Inwestora (§ 4 ust. 3 umowy) a to powoduje, że praw z weksla w sądzie nie może dochodzić Inwestor lecz Operator. Tak, wiem... Weksel można indosować na Inwestora.

Tylko kto do tego zmusi Operatora?

Kto zagwarantuje, że inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku puszczenia weksla w obieg lub dochodzenia przez reitenta lub posiadacza sumy wekslowej na jego podstawie?

Dlaczego w żaden sposób na powyższą okoliczność nie są zabezpieczone w umowie interesy pożyczkobiorcy, gdyż w treści umowy nie ma określonych tak istotnych elementów indywidualizujących weksel jak: miejsce i data wystawienia, termin płatności, suma wekslowa. To zaś oznacza, że w razie zagubienia, kradzieży lub świadomego puszczenia weksla w obieg a nawet próbie jego wykorzystania przez remitenta jego wystawca (pożyczkobiorca) praktycznie nie będzie w stanie wykazać, że sumę wekslową spłacił.

3. § 6 umowy to istne kuriozum. Operator nie będący stroną umowy w żadnym wypadku nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy. To może zrobić tylko Pożyczkodawca-Inwestor. Operator może działać bowiem wyłącznie jako pełnomocnik, czyli w imieniu i na rzecz mandanta. Nigdy we własnym imieniu. Jako pełnomocnik zaś związany jest wolą mandanta, choć nawet czynności sprzeczne z jego wolą wywołują określone skutki prawne. Przyznanie uprawnienia do wypowiedzenia umowy osobie trzeciej (Operatorowi) rodzi poważne wątpliwości co do skuteczności ewentualnego wypowiedzenia. Wszystko zależy od tego czy dokonując czynności prawnej działał będzie we własnym imieniu czy też w imieniu Pożyczkodawcy.

4. Ciekawym jest też zamieszczenie w umowie § 8. Wszak do przelewu wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika (pożyczkobiorcy). Można odnieść wrażenie, że § 8 został tam zamieszczony by zamieścić zdanie 2. Ono zaś wprost sugeruje pożyczkobiorcy, że każde zawiadomienie o cesji pochodzące od Operatora wynika z czynności prawnej zawartej przez Inwestora...

 

Do tego wątpliwości budzi też zapis regulaminu z rozdziału 1 pkt. 6, gdyż skoro Operator dopuszcza do grona Inwestorów osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne nie można wykluczyć, że pożyczki udzielane przez te osoby nie będą podpadać pod ustawę o kredycie konsumenckim, zaś Operator mimowolnie nie stanie się pośrednikiem kredytowym w rozumieniu tej ustawy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A ja uważam, że każda sprawa mająca uwiarygodnić działalność z punktu widzenia potencjalnych inwestorów powinna być wyjaśniana publicznie - po to jest między innymi to forum, które nie ma być wyłącznie tubą reklamową kogokolwiek. Było tu też gdzieś rano chyba pytanie o program "Interwencja" i zawarte w nim materiały, zamiast prostej odpowiedzi typu Tak/Nie, chyba moderator usunął ten wpis, bo już go znaleźć nie mogę. Transparentność przede wszystkim - to buduje zaufanie do inwestorów.

Tak. W swej bezsilności na moje argument moi dłużnicy i byli pracownicy próbują różnych metod by mnie oczernić. Fakty są dla nich przytłaczające więc szukają jak by mnie ugryźć. Co mam powiedzieć aboco, że odpuszczam naszemu pracownikowi bo odszedł i nie spłacił swojej pożyczki. A w telewizji zdziwiony wekslem. Dostał wezwanie z którego jasno wynika roszczenie. A ten drugi wraz z przedstawicielem rąbnęli z firmy ponad 100 tys i teraz zdziwiony. A od 4 lat ma weksel wystawiony i różne postępowania trwają. Nikt bezzasadnie nie dostaje ode mnie weksla do wykupu.

To ciekawa retoryka...

Weksel zupełny (lub in blanco) bez protestu wystawiany przez Pożyczkobiorcę to skuteczne i efektywne zabezpieczenie zaś

weksel wystawiany przez gwaranta spłacenia pożyczki to już rodzi wiele problemów prawnych...

 

Zaś taki znawca problematyki weksla jak Waćpan przed inwestorem - "oszustem finansowym" pewnie łatwo odciąłby się od odcięcia od stosunku podstawowego wystawiając rekta weksel.  I po problemie. Prawda?

 

Uhuhu... To dość iluzoryczny program zwrotu kapitału...

1. 13 tygodni to 4 miesiące przeterminowania w spłacie pożyczki - choć po 2 tygodniach pożyczka może a nawet powinna być być postawiona w stan natychmiastowej wymagalności (§ 6 umowy i § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu)

2. Procedura z umową przedwstępną, choć stosowana w obrocie, w przypadku oporności Operatora i Firmy Windykacyjnej to dla Inwestora istny tor przeszkód. Dlaczego? Ano z bardzo prostego powodu: 

- zawierana jest umowa przedwstępna, na mocy której Operator udziela gwarancji, że firma windykacyjna odkupi wierzytelność na określonych warunkach,

- Inwestor nie ma żadnej prawnej możliwości przymuszenia firmy windykacyjnej do kupna wierzytelności, bo to inna firma jest,

- jako, że nie istnieje żaden stosunek prawny między Inwestorem a firmą windykacyjną to w istocie Operator niczego nie gwarantuje...

 

Ale podpowiem jak można stworzyć rzetelny, faktycznie działający Program Ochrony...

 

Zacznijmy od tego, że Pożyczkobiorca wystawia na zabezpieczenie pożyczki weksel bez protestu gdzie remitentem, zgodnie z umową, jest Operator.

Nic więc nie stoi na przeszkodzie by Operator indosował weksel na Inwestora i do czasu całkowitej spłaty pożyczki przekazał go Inwestorowi.

Oczywiście nie ma też przeszkód by jak proponuje @kokosek wzmocnić dodatkowo wartość twardość weksla poprzez udzielenie awalu za indosanta przez prezesa spółki...

 

Dlaczego aż tak daleko?

 

Ano z prostego powodu. Ponieważ Regulamin i treść umowy pożyczki bardzo niesymetrycznie rozkładają prawa Operatora i Inwestora. Oczywiście z korzyścią dla Operatora.

 

W zasadzie Inwestor ponosi całkowicie ryzyko udzielenia pożyczki. 

To inwestor praktycznie na ładne oczy i rzekome rozeznanie Operatora podejemuje decyzję o udzieleniu pożyczki. I chociaż w sensie prawnym to Inwestor jej udziela to praktycznie Operator traktuje środki Inwestora jak własne... Można odnieść wrażenie, że Operator zapomina, że jest tylko pełnomocnikiem.

 

Dowód? Proszę bardzo:

1. § 3 ust. 2 umowy pożyczki. Mimo braku cesji wierzytelności na rzecz Operatora Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty na rachunek Operatora. A co się stanie jeśli dłużnik spłaci ratę lub całą pożyczkę bezpośrednio Inwestorowi? Przecież nikt mu tego nie zabroni a Inwestor jako wierzyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia zapłaty - choćby częściowej.

2. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności jest weksel wystawiony na rzecz Operatora a nie Inwestora (§ 4 ust. 3 umowy) a to powoduje, że praw z weksla w sądzie nie może dochodzić Inwestor lecz Operator. Tak, wiem... Weksel można indosować na Inwestora.

Tylko kto do tego zmusi Operatora?

Kto zagwarantuje, że inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku puszczenia weksla w obieg lub dochodzenia przez reitenta lub posiadacza sumy wekslowej na jego podstawie?

Dlaczego w żaden sposób na powyższą okoliczność nie są zabezpieczone w umowie interesy pożyczkobiorcy, gdyż w treści umowy nie ma określonych tak istotnych elementów indywidualizujących weksel jak: miejsce i data wystawienia, termin płatności, suma wekslowa. To zaś oznacza, że w razie zagubienia, kradzieży lub świadomego puszczenia weksla w obieg a nawet próbie jego wykorzystania przez remitenta jego wystawca (pożyczkobiorca) praktycznie nie będzie w stanie wykazać, że sumę wekslową spłacił.

3. § 6 umowy to istne kuriozum. Operator nie będący stroną umowy w żadnym wypadku nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy. To może zrobić tylko Pożyczkodawca-Inwestor. Operator może działać bowiem wyłącznie jako pełnomocnik, czyli w imieniu i na rzecz mandanta. Nigdy we własnym imieniu. Jako pełnomocnik zaś związany jest wolą mandanta, choć nawet czynności sprzeczne z jego wolą wywołują określone skutki prawne. Przyznanie uprawnienia do wypowiedzenia umowy osobie trzeciej (Operatorowi) rodzi poważne wątpliwości co do skuteczności ewentualnego wypowiedzenia. Wszystko zależy od tego czy dokonując czynności prawnej działał będzie we własnym imieniu czy też w imieniu Pożyczkodawcy.

4. Ciekawym jest też zamieszczenie w umowie § 8. Wszak do przelewu wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika (pożyczkobiorcy). Można odnieść wrażenie, że § 8 został tam zamieszczony by zamieścić zdanie 2. Ono zaś wprost sugeruje pożyczkobiorcy, że każde zawiadomienie o cesji pochodzące od Operatora wynika z czynności prawnej zawartej przez Inwestora...

 

Do tego wątpliwości budzi też zapis regulaminu z rozdziału 1 pkt. 6, gdyż skoro Operator dopuszcza do grona Inwestorów osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne nie można wykluczyć, że pożyczki udzielane przez te osoby nie będą podpadać pod ustawę o kredycie konsumenckim, zaś Operator mimowolnie nie stanie się pośrednikiem kredytowym w rozumieniu tej ustawy.

 

Postaram się odpowiedzieć najprościej jak potrafię. Jak czytam to się zastanawiam na której wersji regulaminu pracujesz . Obecnie obowiązuje ta:  https://klub-inwestorow.pl/tekst/regulamin.html

Program Zwrotu Kapitału

13 tygodni to 3 miesiące ( 1 kwartał ). Rok ma 4 kwartały czyli 52 tygodnie ( 4*13 ).

Może nie doprecyzowałem (a na stronie jeszcze nie ma). Umowa przedwstępna jest zawierana bezpośrednio między Inwestorem a Firmą Windykacyjną. W tej sytuacji na dzień dobry powstaje stosunek prawny między Inwestorem a Firmą Windykacyjną. Na podstawie tej umowy inwestor może mieć roszczenie bezpośrednio do Firmy Windykacyjnej. Oczywiście przy założeniu że nie zostanie dokonany wykup. Tak więc program nie jest iluzoryczny.

Co do kwestii weksla:

W chwili podpisywania przez Pożyczkobiorcę (PB) Umowy Pożyczki jest podpisywany weksel. Weksel ten jest wekslem zupełnym a więc zawiera wszystkie informacje po za datą wykupu. Jest na nim kwota wekslowa, klauzula bez protestu, miejsce płatności, data wypełnienia weksla no i oczywiście określony jest remitent (Operator). Data wykupu weksla określana jest w chwili wezwania PB do wykupu weksla. W tej sytuacji po naszej stronie pozostaje dochodzenie należności od PB (czas i koszty z tym związane).

Co do ryzyka inwestora.

Inwestor inwestuję w pożyczkę i jak się spłaca to zarabia a jak się nie spłaca to otrzymuje zwrot z tytuł PZK. Jakie ryzyko? Wiem zaraz powiesz że jak klient spłaca z opóźnieniem i termin spłaty z 50 tygodni robi się 80 a zysk ten sam. Proszę jednak w swych kalkulacjach wziąć pod uwagę, że w przypadku pożyczek które spłacają się wcześniej ( bo PB korzysta z opcji refinansowania i po spłacie ¾ pożyczki bierze kolejną spłacając wcześniejszą do końca) Inwestor zyskuje. Z drugiej zaś strony jakiś element ryzyka choćby w postaci opóźnień w spłatach jest a przynajmniej powinien być wkalkulowany. Wdrożenie PZK i nie respektowanie jego założeń skreśla Klub Inwestorów z rynku. Proszę to mieć na uwadze.

Operator występuje w roli pełnomocnika i wszystkie czynności jakie podejmuje są w imieniu i na rzecz Inwestora. Regulamin: Rozdział 4 pkt 14 oraz Rozdział 6 §4 pkt 3 ust 1i2

Regulamin: Rozdział 1 pkt 3 w sposób jednoznaczny wyklucza osoby, osobowości prowadzące działalność zarobkową w ramach pożyczek i kredytów a to przenosi nas pod skrzydła KC.

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co mam powiedzieć aboco, że odpuszczam naszemu pracownikowi bo odszedł i nie spłacił swojej pożyczki.

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

Proszę nie mieszać różnych spraw. Moja reklamacja dotyczy kwot spłaconych.

Edited by aboco

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proszę nie mieszać różnych spraw. Moja reklamacja dotyczy kwot spłaconych.

Nie mieszam wątków. Tylko tak sie składa ze jeden z "poszkodowanych" to Pani dłużnik mający status "windykacja". Czekamy na nakaz zapłaty.

Jak powinien zachować sie Operator w tej sytuacji?

Ulec presji czy dbać o interes inwestora?

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proszę zweryfikować dane wg stanu faktycznego. Wiarygodność to podstawa.

Edited by aboco

Share this post


Link to post
Share on other sites

Postaram się odpowiedzieć najprościej jak potrafię. Jak czytam to się zastanawiam na której wersji regulaminu pracujesz . Obecnie obowiązuje ta:  https://klub-inwestorow.pl/tekst/regulamin.html

 

 Właśnie na tej :)

Program Zwrotu Kapitału

13 tygodni to 3 miesiące ( 1 kwartał ). Rok ma 4 kwartały czyli 52 tygodnie ( 4*13 ).

Użyłem skrótu myślowego 13 tygodni + 30 dni to 4 miesiące. O to mi w zasadzie chodziło...

Może nie doprecyzowałem (a na stronie jeszcze nie ma). Umowa przedwstępna jest zawierana bezpośrednio między Inwestorem a Firmą Windykacyjną. W tej sytuacji na dzień dobry powstaje stosunek prawny między Inwestorem a Firmą Windykacyjną. Na podstawie tej umowy inwestor może mieć roszczenie bezpośrednio do Firmy Windykacyjnej. Oczywiście przy założeniu że nie zostanie dokonany wykup. Tak więc program nie jest iluzoryczny.

Ok. Więc przynajmniej mamy jasność. I jest to niewątpliwie plus.

Jednak to tylko umowa przedwstępna, której w razie nie zawarcia przez Firmę Windykacyjną umowy przyrzeczonej nie stanowi podstawy roszczenia pożyczkodawcy do Firmy Windykacyjnej o wykupienie lecz jedynie o zawarcie umowy przyrzeczonej.

IMHO, bardziej interesy pożyczkobiorcy byłoby zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności, w której warunkami byłoby spełnienie warunków, o których piszesz (13 tygodni) oraz złożenie przez pożyczkodawcę oświadczenia woli żądającego wykupu pozycji.

 

Co do kwestii weksla:

W chwili podpisywania przez Pożyczkobiorcę (PB) Umowy Pożyczki jest podpisywany weksel. Weksel ten jest wekslem zupełnym a więc zawiera wszystkie informacje po za datą wykupu. Jest na nim kwota wekslowa, klauzula bez protestu, miejsce płatności, data wypełnienia weksla no i oczywiście określony jest remitent (Operator). Data wykupu weksla określana jest w chwili wezwania PB do wykupu weksla. W tej sytuacji po naszej stronie pozostaje dochodzenie należności od PB (czas i koszty z tym związane).

Czyli nie jest to weksel zupełny :)

A to rodzi dla wystawcy pewne niebezpieczeństwo ale nie o tym teraz mowa.

Skoro remitentem jest Operator to w zasadzie zabezpiecza on bezpośrednio interesy Operatora i ew. powiązanej z Operatorem firmy windykacyjnej a tylko w pośredni sposób Pożyczkodawcy.

Szczególnie, że Regulamin nie przewiduje obowiązki indosowania weksla na Pożyczkobiorcę na jego żądanie.

 

IMHO, wskazanie w wekslu Operatora jako remitenta jest potencjalnie niebezpieczne zarówno dla Pożyczkodawcy, jak i dla jego wystawcy.

Przede wszystkim treści weksla bowiem nie wynika, że weksel jest wekslem gwarancyjnym/kaucyjnym.

Po drugie wystawca-pożyczkobiorca przy spłacie pożyczki będzie miał możliwości skutecznego domagania się odnotowania na wekslu wzmianki o częściowej spłacie (art. 39 prawa wekslowego) ponieważ spłata następuje na rzecz Pożyczkodawcy a posiadaczem weksla jest remitent-Operator.

Po trzecie umową pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą nie da się skutecznie obligować osoby trzeciej (Operatora) obligować do przestrzegania porozumienia wekslowego między stronami umowy pożyczki.

 

Pożyczkobiorca wystawiając weksel, w którym jako remitenta wskazuje Operatora naraża się na to, że weksel może zostać puszczony w obieg i kompletnie oderwany stosunku pierwotnego.

 

Zaskakujące jest też zamieszczenie w treści niezupełnego weksla klauzuli bez protestu. Po co, jeśli weksel nie ma być puszczany w obieg? Klauzula ta jest całkowicie zbędna...

 

Weksel należycie zabezpieczający interesy zarówno Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy oraz Firmy Windykacyjnej i Operatora mógłby wyglądać tak:

WEKSEL WŁ

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 (---)

 

W ramach rozważań akademickich do regulaminu można wpisać dziesiątki regulacji. Nie zawsze są one realne i często komplikują temat. Trzeba wziąć też pod uwagę, iż wiele rozwiązań które z założenia wyglądają fajnie mają status klauzul abuzywnych.

Pomysł jest prosty i uregulowania są proste tak aby każdy mógł je przyswoić i nie nastręczały dla niego problemów w przyszłości. Nie widzę powodu aby komplikować procedurę pożyczkową.

Założenie ogólne jest takie, że inwestor nie robi nic po za inwestowaniem. Jeśli zaś jego inwestycja jest nie trafiona dostaje zwrot kapitału. Oczywiści inwestor może na podstawie generowanych danych tworzyć swoje strategii inwestycyjne. Oczywiście może też zgłaszać sugestie i uwagi, za które dziękuję.

W związku ze zmianą maksymalnych stóp procentowych przez RPP wszystkie oferty zamieszczone na stronie po 4 marca mają oprocentowanie w wysokości 10%.

 

Z poważaniem,

Zespół Klubu Inwestorów

 

Edited by KlubInwestorow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naprawdę uważasz, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa zarówno inwestorów ale też pożyczkobiorców są wystarczającym powodem do rzekomego upraszczania procedur...

 

Poza tym jakimże to utrudnieniem lub skomplikowaniem procedury jest uzupełnienie weksla o klauzule wskazujące na jego gwarancyjny charakter oraz przygotowanie wzoru weksla nie na zlecenie?

Przecież to Wy przygotowujecie wzór weksla, który podpisuje Pożyczkobiorca.

 

Czy także dla uproszczenia procedury w umowie pożyczki podany jest niezgodny ze stanem faktycznym zapis, że weksel gwarancyjny jest wekslem zupełnym skoro pozostaje niewypełniona data płatności weksla a  w samej umowie brak jest porozumienia między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą co do zasad wypełnienia weksla?

 

Osobiście każdemu Pożyczkobiorcy przy tak skonstruowanej umowie i takiej treści weksla odradzałbym pożyczania środków za Waszym pośrednictwem.

Podobnie odradzałbym Pożyckzodawcom pożyczania za Waszym pośrednictwem ze względu na możliwe roszczenia odszkodowawcze Pożyczkobiorców w razie puszczenia w obieg weksla, w którym jesteście wskazani jako remitent.

 

Warto pamiętać, że weksel to niebezpieczne dla wystawcy narzędzie... jak niebezpiecznym można się o tym przekonać choćby ze sprawy, w którą zaangażowany był jeleniogórski radca prawny Robert Bobkier (link).

Ponoć pewna firma z Częstochowy używa podobnych metod wykorzystując posiadane przez siebie weksle w sposób nie do końca zgodny z celem dla którego zostały wystawione. Tutaj też w sądowym postępowaniu z weksla wystawcy mają olbrzymie problemy z obroną... Wszystko dlatego, że nie znając prawa wekslowego ufali przyjemcy weksla...  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naprawdę uważasz, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa zarówno inwestorów ale też pożyczkobiorców są wystarczającym powodem do rzekomego upraszczania procedur...

 

Poza tym jakimże to utrudnieniem lub skomplikowaniem procedury jest uzupełnienie weksla o klauzule wskazujące na jego gwarancyjny charakter oraz przygotowanie wzoru weksla nie na zlecenie?

Przecież to Wy przygotowujecie wzór weksla, który podpisuje Pożyczkobiorca.

 

Czy także dla uproszczenia procedury w umowie pożyczki podany jest niezgodny ze stanem faktycznym zapis, że weksel gwarancyjny jest wekslem zupełnym skoro pozostaje niewypełniona data płatności weksla a  w samej umowie brak jest porozumienia między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą co do zasad wypełnienia weksla?

 

Osobiście każdemu Pożyczkobiorcy przy tak skonstruowanej umowie i takiej treści weksla odradzałbym pożyczania środków za Waszym pośrednictwem.

Podobnie odradzałbym Pożyckzodawcom pożyczania za Waszym pośrednictwem ze względu na możliwe roszczenia odszkodowawcze Pożyczkobiorców w razie puszczenia w obieg weksla, w którym jesteście wskazani jako remitent.

 

Warto pamiętać, że weksel to niebezpieczne dla wystawcy narzędzie... jak niebezpiecznym można się o tym przekonać choćby ze sprawy, w którą zaangażowany był jeleniogórski radca prawny Robert Bobkier (link).

Ponoć pewna firma z Częstochowy używa podobnych metod wykorzystując posiadane przez siebie weksle w sposób nie do końca zgodny z celem dla którego zostały wystawione. Tutaj też w sądowym postępowaniu z weksla wystawcy mają olbrzymie problemy z obroną... Wszystko dlatego, że nie znając prawa wekslowego ufali przyjemcy weksla...  

Weksel musi mieć taki charakter ponieważ zabezpiecza również interesy operatora. Tak więc jest jeden weksel do 2  umów. Po wykupie przez firmę windykacyjną długu indosowany jest na  nią również weksel z klauzulą „bez obliga†więc nie ma mowy o roszczeniu zwrotnym (odszkodowawczym). Wyliczana jest wartość należności  na dzień zakupu wierzytelności (zazwyczaj jest to mniej niż stanowi kwota wekslowa) oraz kierowany jest pozew do sądu. Przez lata mojej pracy z wekslami nigdy nie było z tym problemu nawet gdy klient się odwoływał. Mimo ochrony art. 17. Sąd zawsze lukał na stosunek podstawowy choć nie powinien. Nigdy nie zdarzyło się  aby sąd to zakwestionował. Co do klauzuli bez protestu ma ona zastosowanie jedynie przez 2 dni po pierwszym indosie. Potem to już zwykły przelew i nie można korzystać z art. 17. Weź proszę pod uwagę w swych dywagacjach że to my jako operator i firma windykacyjna bierzemy na siebie ciężar złych długów. Zastanowiłeś się skąd biorą się pieniądze na niespłacone kapitały i bonusy o odsetkach max nie wspomnę. W obrocie wierzytelnościami czas i precyzja działania ma ogromne znaczenie więc nie mam czasu na wdawanie się w potyczki z pożyczkobiorcami trwające miesiącami i kosztujące fortunę. Pożyczkobiorcy, którzy spłacają normalnie swoje pożyczki nie mają z tym problemu. Spłacają - odbierają weksel i wszyscy są zadowoleni a interes się kręci. Pożyczkobiorca jest chroniony do czasu gdy spłaca swoje zobowiązania a ma na to naprawdę dużo czasu i wole współpracy z naszej strony. Przy odrobinie zainteresowania zawsze można sprawę załatwić polubownie czego jestem gorącym zwolennikiem.  Dodam iż ta procedura została skontrolowana przez UOKiK i nie wniesiono uwag.

Co do tych częstochowskich weksli to znam temat i powiem że te weksle są użyte prawidłowo i na okoliczność które zabezpieczały. Wiem, że to groźna broń i trudna do obrony dla dłużnika wekslowego ale taka właśnie ma być.

Edited by KlubInwestorow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do częstochowskiej firmy to była tylko dygresja na kanwie ostatnich doniesień medialnych i nie będę się podejmował tutaj dyskusji jaka jest rzeczywistość, bo ani wątek nie ten anie wiedza moja na to nie pozwala.... 

 

Wbrew pozorom, klauzula bez protestu akurat jest korzystna dla wystawcy weksla :) Zwalnia go bowiem z ewentualnych kosztów sporządzenia protestu gdyby komuś się taki protest zachciało robić... 

Klauzula bez obliga także w żaden sposób nie poprawia sytuacji wystawcy-pożyczkobiorcy gdyż zwalnia ona jedynie indosanta (w tym przypadku Operatora) z odpowiedzialności wobec indosariusza (tutaj firmy windykacyjnej) za zapłatę weksla. Klauzula te też nie wskazuje na przeniesienie weksla ze wyłącznie skutkami przelewu wierzytelności.

Pewnie sobie doskonale zdajesz sprawę z tego, że prawo wekslowe dla przeciętnego pożyczkobiorcy, a nawet radcy prawnego lub adwokata to czarna magia, gdy do tego jeszcze doda się obecną procedurę cywilną nakazującą przedstawić wszystkie zarzuty już w zarzutach do nakazu to wiesz, że wystawcy może być trudno wykazać, że indos nastąpił już po terminie do sporządzenia protestu jeśli nie zawierał daty...

 

Ja biorę pod uwagę to jaki ciężar na siebie bierzecie. Cóż jednak to nie znaczy, że należy Pożyczkobiorcę narażać na ryzyko niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania weksla.

 

Przecież nadanie wekslowi wyraźnych cech weksla gwarancyjnego oraz zakazania jego indosowania w żaden sposób nie umniejsza możliwości dochodzenia roszczeń przez Was czy też nawet kolejnych jego posiadaczy za to w sposób ewidentny poprawia sytuację wystawcy-pożyczkobiorcy TYLKO w przypadku wykorzystania weksla niezgodnie z celem jego wystawienia. To, że sąd kuka do stosunku pierwotnego to jedno ale może nie kuknąć gdy trafi się bardziej obyty z wekslem sędzia albo nawet kuknąwszy uznać, że pozwany wystawca-pożyczkobiorca nie wykazał tożsamości weksli, nie zgłosił skutecznie zarzutu lub nie go wykazał.

 

Wiem, że to groźna broń i trudna do obrony dla dłużnika wekslowego ale taka właśnie ma być.

Właśnie nie do końca... Ma to być broń skuteczna ale o sile możliwej rażenia odpowiedniej do faktycznej odpowiedzialności dłużnika.

Weksel zaś jest bardzo plastycznym narzędziem pozwalającym ułożyć stronom stosunek wekslowy odpowiednio do celu. Poprzez użycie klauzul odpowiadających interesom obu storn. Nie tylko wierzyciela wekslowego.

 

Nie chciałbym by powstało wrażenie, że poddaję totalnej krytyce przyjęty przez Was model. Bo tak nie jest. Niewątpliwie wszystko zależy od tego w jaki sposób weksel będzie wykorzystany i przy opisanej przez Ciebie procedurze (gdyby dodać do tego jeszcze indos na firmę windykacyjną datowany 3 dnia po terminie płatności) faktycznie zabezpiecza interesy Pożyczkodawcy. Problem w tym, że tylko na słowo. A spółki kapitałowe mają to do siebie, że dziś zarżadem jest Kowalski a jutro Kamiński i czy tej procedury dochowa pewności nie ma.

Za duży plus jednak można przyjąć, że zrezygnowaliście w swoim modelu z przyjmowania na zabezpieczenie weksli gołych. Dzięki temu niewątpliwie ryzyko wystawcy-pożyczkobiorcy zostało znacznie ograniczone.

Także pozytywnie należy ocenić to, że mimo iż generalnie umowy zawierane za Waszym pośrednictwem nie powinny odpadać pod ustawę o kredytach konsumenckich, to w umowie pożyczki znajdują się pewne elementy wymagane tą ustawą. To dobrze, że pożyczkobiorca ma więcej informacji niż wymaga tego prawo i lepiej wie jakie zobowiązania na siebie przyjmuje.

Dobrze też, że wprowadzacie program ochrony kapitału. Jaki on jest to już inna sprawa. Zawsze możne być bardziej lub mniej korzystny od tego w obecnej formie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Obserwuję jakiś czas wasz portal,sugestie jakie się nasuwają to wolna reakcja przy zmianie stup procentowych NBP i dość częsty brak pożyczek przez kilka dni.W tym przypadku czas działa na niekorzyść waszej firmy,powinna być większa płynność w takich sytuacjach.

Edited by inwestor1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.×