Jump to content

PARTNER GŁÓWNY:

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

AdBlock wykryty!

 

sketch-logo.png

 

Funkcjonowanie naszej strony internetowej jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam online naszym czytelnikom. Staramy się, aby nie były one liczne ani przedstawiane w sposób agresywny. 

Prosimy więc o wyłączenie dodatku typu AdBlock dla strony hyipforum.pl :)

 

Reklama
TTIP / CETA   

3 members have voted

 1. 1. Czy takie rozwiązania są na potrzebne jak TTIP / CETA .Recommended Posts

Strona zbiera podpisy przeciwko TTIP i CETA.

 

https://stop-ttip.org/pl/podpisz/ 

 

Title_pl.png

Treść inicjatywy:

Wzywamy instytucje Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do zaprzestania negocjacji z USA w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji (TTIP) i do nieratyfikowania umowy gospodarczo-handlowej (CETA) z Kanadą.

Główne cele:

Chcemy zapobiec umowom TTIP i CETA, ponieważ obejmują one kilka kluczowych kwestii, takich jak rozstrzyganie sporów między inwestorami i państwem oraz zasady współpracy regulacyjnej, które stanowią zagrożenie dla demokracji i państwa prawa. Chcemy zapobiec obniżeniu standardów zatrudnienia, socjalnych, środowiskowych, prywatnych i konsumenckich oraz deregulację usług publicznych (takich jak wodociągi) oraz dóbr kultury w nieprzejrzystych negocjacjach. Europejska inicjatywa wspiera alternatywną politykę handlu i inwestycji w UE.

 

 

 

W CZYM PROBLEM?

Unia Europejska zamierza wkrótce podpisać dwie umowy handlowe o daleko idących konsekwencjach: jedną z Kanadą (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement, Kompleksowa Umowa Gospodarcza i Handlowa) i jedną ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership, Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Oficjalne stanowisko jest takie, że umowy te stworzą nowe miejsca pracy i zwiększą wzrost gospodarczy. Jednak prawdziwymi beneficjentami tych umów nie będą obywatele, a wielkie korporacje:

 • Rozstrzyganie Sporów między Inwestorem a Państwem (Investor-State-Dispute-Settlement, ISDS): zagraniczni inwestorzy (np. kanadyjskie lub amerykańskie firmy) uzyskają prawo pozywania o odszkodowanie, jeśli uznają, że ponieśli straty na skutek praw lub rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej lub pojedynczych państwach członkowskich. Może to wpłynąć na przepisy, które zostały wprowadzone z uwagi na dobro wspólne, jak te chroniące środowisko naturalne czy prawa konsumenckie.
 • Grupy przedsiębiorstw mają zostać włączone w proces tworzenia nowych przepisów i aktów prawnych, jeżeli będą mogły miały potencjalny wpływ na ich interesy handlowe. Będzie się to nazywać “współpracą regulacyjnąâ€. Oznacza to, że przedstawiciele wielkiego biznesu będą zapraszani do grup eksperckich, żeby wpływać na projekty nowych ustaw. To podkopuje demokrację!
 • Wielki biznes miał - i wciąż ma - nadmierny wpływ na tajne negocjacje w sprawie CETA i TTIP. Według oficjalnych oświadczeń w samej tylko fazie przygotowawczej TTIP miało miejsce 590 spotkań między Komisją Europejską a lobbystami. 92% tych spotkań było spotkaniami z przedstawicielami firm. Natomiast tylko kilka było dyskusjami z przedstawicielami konsumentów i związków zawodowych, a nawet na nie przedstawiciele przemysłu wywierają swój wpływ. Niektóre sformułowania w roboczych wersjach dokumentów, które wydostały się do wiadomości publicznej, wychodzą wprost spod piór lobbystów korporacyjnych.
 • Negocjacje są prowadzone w tajemnicy. Nawet nasi przedstawiciele państwowi wiedzą niewiele albo nic na temat postępu prac. Otrzymują oni rezultaty rozmów w formie długich porozumień (np. porozumienie ws. CETA ma ok. 1500 stron) dopiero po zakończeniu negocjacji. Tak więc jedyne co mogą zrobić, to albo w całości zaakceptować albo w całości odrzucić porozumienie bez możliwości wnioskowania o wprowadzanie poprawek.
 • Prawa pracownicze znajdują się pod presją, a miejsca pracy w wielu gałęziach przemysłu są zagrożone. W USA uznawane jest tylko kilka podstawowych praw pracowniczych (zaledwie dwie z ośmiu podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy). W rolnictwie i przemyśle elektrycznym możliwe są masowe zwolnienia z powodu silnej konkurencji z zagranicy.
 • Liberalizacja i prywatyzacja mają działać na zasadzie drogi jednokierunkowej. Po sprywatyzowaniu publicznej infrastruktury, szpitali czy wywozu śmieci, ich powrót do sektora publicznego będzie utrudniony a nawet uniemożliwiony przez CETA i TTIP.
 • Unia Europejska i jej państwa członkowskie są pod presją, by zezwolić na ryzykowne technologie, takie jak szczelinowanie (fracking) czy inżynierię genetyczną.
 • Istnieje zagrożenie, że standardy dotyczące artykułów spożywczych i ochrony konsumentów w zakresie kosmetyków i produktów medycznych zostaną zrównane ze standardami USA. A my tymczasem powinniśmy raczej podwyższać niż obniżać standardy ochrony w zakresie czy to użycia pestycydów, czy upraw przemysłowych czy to czystych źródeł energii. Współpraca regulacyjna i ISDS uczynią to trudniejszym lub wręcz niemożliwym.

CETA i TTIP mają na celu zwiększenie siły międzynarodowych korporacji kosztem demokracji i dobra wspólnego. Nie możemy do tego dopuścić! Prosimy o podpisanie naszej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej!

Razem możemy powstrzymać TTIP i CETA!

https://stop-ttip.org/pl/w-czym-problem/?noredirect=pl_PL

 

Rysu historycznego i skutki jakie może wywołać takie pakty. 

 

 

 

Jak Rockefeller chce przejąć kontrolę nad światem
 • Dodane przez Xeb Ola 25 września - w kategorii Biznes - #  #korporacje  #gmo  #monsanto  #globalizacja  #Rockefeller  #Komisja Trójstronna  - 215 wyświetleń

  „Tak zwana „migracja†ludności do Europy i Ameryki nie jest przypadkowa. Jest to część planu Komisji Trójstronnej na wprowadzenie chaosu, który, oczywiście, będzie wymagał zmilitaryzowanej odpowiedzi policji w celu „przywrócenia porządkuâ€, a przy okazji pozbycia się resztek wolności. Wszystkie ważne decyzje podejmowane w amerykańskiej polityce są inicjowane przez członków Komisji, którzy mogą działać nawet wewnątrz rządu.†(fragment „Podziemia†Jon’a Rappoporta).

   

  Ten cytat należałoby rozwinąć i odnieść się do dzisiejszych, jakże spektakularnych, wydarzeń.

   

  Zacznijmy od krótkiej wymiany zdań z wywiadu przeprowadzonego w 1978 przez reportera Jeremiah’a Novaka. Rozmawia on z dwoma amerykańskimi członkami Komisji Trójstronnej, grupy założonej w 1973 przez Davida Rockefellera i jego sługasa, Zbigniewa Brzezińskiego:

  „Novak: Tak, ale dlaczego prezydent Carter nie ujawnił i nie powiedział Amerykanom, że kształt amerykańskiej ekonomii i polityki jest uzgadniany z Komisją Trójstronną, stworzoną przez Henry’ego Owen’a i sześciu pozostałych? Mimo wszystko, jeśli amerykańską polityką ktoś steruje z poziomu międzynarodowego, to ludzie powinni o tym wiedzieć.
  Richard Cooper (członek Komisji Trójstronnej): Ależ Prezydent Carter i Sekretarz Stanu Vance w swoich przemówieniach na okrągło nawiązywali do tego tematu.
  Karl Kaiser (członek Komisji Trójstronnej): Ta kwestia po prostu nigdy nie zaczęła być postrzegana jako coś ważnego.â€

   

  Ten moment wywiadu bezbłędnie odzwierciedla nonszalancką arogancję członków Komisji Trójstronnej: „Oczywiście, że polityka rządu amerykańskiego była w rękach Komisji, a czego żeście się spodziewali?â€

   

  Amerykańska polityka to przede wszystkim kwestie handlu międzynarodowego. Cooper i Kaiser zapowiadali nadejście takich umów handlowych jak: NAFTA, GATT (który był podstawą powstania Światowej Organizacji Handlu), CAFTA, a obecnie TPP, aktualnie potajemnie negocjowany przez 12 państw regionu Azji i Pacyfiku, trzymających w rękach większość światowego handlu.

   

  Poniżej cytuję dwie kluczowe wypowiedzi członków Komisji, które oddają ich globalną wizję świata, moim zdaniem zdominowanego przez megakorporacje.

   

  „Państwo narodowe, jako podstawowa jednostka organizacji ludzkiego życia, przestało już być podstawową siłą twórczą. Teraz to międzynarodowe banki i korporacje działają i planują w zakresie daleko większym niż obszar danego państwa.†- Zbigniew Brzeziński, 1969.

   

  Przypomnę, że Brzeziński został doradcą Obamy ds. polityki zagranicznej, po wyborze na prezydenta w 2008.

   

  Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zamiarów Komisji Trójstronnej rozwiewa także sam David Rocefeller w swoich „Wspomnieniach†z 2003:
  „Niektórzy wierzą nawet, że jesteśmy częścią tajnej kliki działającej wbrew interesom Stanów Zjednoczonych. Nazywają mnie i moją rodzinę „międzynarodowcamiâ€. Mówią, że konspiruję z innymi na świecie, aby stworzyć strukturę bardziej zintegrowaną politycznie i ekonomicznie - tzw. jeden świat. Jeśli taki jest zarzut, to tak - jestem winny, i jestem dumny z tego powodu.â€

   

  „Światowa struktura zintegrowana politycznie i ekonomicznie†to nic innego jak dominacja gigantycznych korporacji nad ludzkością.

   

  Oto jeden z dowodów: obecnym przedstawicielem USA ds. handlu (mianowanym przez Obamę w 2013), który odpowiada za negocjacje umowy TPP z pozostałymi 11 krajami, jest Michael Froman, były członek Komisji Trójstronnej. Ale nie dajcie się zwieść słowu: „byłyâ€. Członek Komisji składa rezygnację, kiedy otrzyma posadę w rządzie. I jeśli otrzymuje tak ważne stanowisko jak przedstawiciel USA ds. handlu, to nie znalazł się tam przez przypadek. On nadal pracuje dla Komisji, tylko, że teraz to w rządzie wypełnia powierzone mu zadania.

   

  Oczywiście, TPP znajduje się na liście zadań Komisji Trójstronnej.

   

  Przejdźmy teraz do Monsanto, jednej z megakorporacji i pupilków Komisji.

   

  monsanto.jpg?w=300&h=300

   

  Od 2001 do 2008 człowiek o imieniu Islam Siddiqui, pracował jako amerykański lobbysta na rzecz zrzeszenia CropLife America, którego był wiceprezesem. Siddiqui reprezentował: Monsanto, BASF, Bayer, Dow, DuPont i Syngentę, czyli największe i najbardziej agresywne na świecie korporacje produkujące GMO.
  21.10.2011 Obama mianował Siddiqui’a na rządowego Naczelnego Negocjatora ds. Rolnictwa. Pracował on na tym stanowisku do 12 grudnia 2013. Podczas swojej kadencji Siddiqui, człowiek Monsanto, siedział po uszy w negocjacjach ws. TPP.

   

  22 kwietnia 2009 Siddiqui przesłał do amerykańskiego Departamentu Stanu instruktaż zatytułowany przewrotnie „Zielona Rewolucjaâ€:
  „To, czego potrzebujemy w 21szym wieku, to kolejna rewolucja (…) nie można jej przeprowadzić poprzez uprawy konwencjonalne. Trzeba wykorzystać technologie 21szego wieku, w tym biotechnologię i technologię GMO. (…) Wykorzystywane molekuły to efekt najnowocześniejszych technologii, w tym biologii molekularnej. Biorąc pod uwagę chemikalia [pestycydy] odmiany GMO są mniej szkodliwe dla środowiska i bardziej zielone w aspekcie ekologicznym. I dużo lepiej smakują.â€

   

  Powyższe jest dowodem na to, jak Siddiqui sieje dezinformację. Przykładowo, najpopularniejszy na świecie pestycyd, który stosuje się w uprawach odmian GMO firmy Monsanto, został wedug niego „dokładnie†przebadany pod kątem bezpieczeństwa. Nazywa się Roundup. Niestety, w tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała ten środek jako: prawdopodobnie rakotwórczy.


  Oczywistym jest, że Siddiqui negocjując amerykańskie interesy przy TPP faworyzował biotechnologię i wszystkie firmy, które żyją ze sprzedaży nasion GMO i związanych z nimi pestycydów.

   

  Jaki zatem może być wynik: TPP kontra GMO? Oczywisty. A kraje, które odmówią importu żywności GMO będą pozywane przed prywatne trybunały za naruszenie zasad wolnego handlu.

   

  Tak rysuje się przyszłość, no chyba, że TPP nie zostatnie podpisane.

   

  Przypomnijmy może ostatnią akcję hawajskiej wyspy Maui, gdzie podczas ostatnich wyborów obywatele zagłosowali za zakazem prowadzenia wieloletnich doświadczeń przez Monsanto i Dow z odmianami GMO i ich pestycydami. Zakaz miał obowiązywać dopóki niezależne badanie nie określiłoby skutków dla zdrowia tych brawurowych działań na wolnym powietrzu.
  Monsanto natychmiast wniosło pozew o zawieszenie tej decyzji, na co otrzymało sądową zgodę, a sprawa do dziś wisi w sądzie federalnym.

   

  Po podpisaniu TPP wszelkie lokalne działania skierowane przeciw GMO i pestycydom w którymkolwiek z 12 państw, będą postrzegane jako przeszkody dla wolnego handlu i zamiast udziału w publicznej bitwie przed sądem, korporacje będą mogły wnieść pozew (lub zagrozić zrobieniem tego) przeciw państwu popełniającemu wykroczenie przed prywatny trybunal, pokonać lokalne społeczności i jeszcze wygrać odszkodowanie!


  A wcześniejsze zezwolenia na znakowanie GMO lub próby podjęcia takich działań będą mogły zostać arbitralnie zniesione.

   

  Przeanalizujmy także z kolei zadziwiającą akcję pełnomocników rządu amerykańskiego ds. handlu w Europie. Wykorzystując w tym celu inną katastrofalną w skutkach, obecnie negocjowaną umowę o wolnym handlu - TTIP, Amerykanie wymusili na Unii Europejskiej zmianę stanowiska ws. pestycydów.

   

  Dziennik The Guardian, 22.05.2015, ujawnił, że:
  „Jak wskazują dokumenty, z powodu nacisków Amerykanów Unia Europejska porzuciła swoje zamiary zmiany prawa dotyczącego pestycydów (…) Przedstawiciele ze Stanów Zjednoczonych ds. Handlu naciskali na Unię, by ta zaniechała swoich planów względem substancji chemicznych zawartych w pestycydach, które zaburzają czynności endokrynologiczne, powodują raka i męską bezpłodność. Jako argumentu w dyskusji Amerykanie wykorzystali negocjowaną aktualnie umowę o wolnym handlu TTIP.â€

   

  Zwróćcie uwage, że ta represyjna, kryminalna akcja miała miejsce jeszcze przed podpisaniem traktatu. Amerykanie naciskali na Europę wykorzystując argument: jak pozytywnie TTIP wpłynie na gospodarkę Europy. A w obliczu zysku lub strat, które zależą od negocjacji ws. TTIP, jak w ogóle można wpaść na pomysł by ograniczać import i korzystanie z substancji, które przecież „tylko†zakłócają gospodarką hormonalną, powodują bezpłodność i raka?

   

  Tak to właśnie będzie wyglądać, jeśli TTP i TTIP zostaną podpisane.

   

  To jest twarz korporacyjnego globalizmu - twarz globalistycznej Komisji Trójstronnej.

   

  Niedawno amerykański sentator, Jeff Session, przełamał zmowę milczenia ws. TTP, umowy, której zapisów nie wolno ujawniać. Jego największym zaskoczeniem były tzw. „żyjące umowyâ€.
  A co to są te żyjące umowy? Są to samowolne zmiany, które mogą zostać wniesione do umowy zarządzeniem prezydenta, bez konsultacji z kongresem, już po jej ratyfikacji.
  Zgadza się. Innymi słowy, umowa będzie umową, dopóki nikt tego nie zmieni, dopóki nie zmieni się w coś więcej, w coś innego, w coś gorszego, w coś, co wzmacnia pozycję megakorporacji bardziej niż pierwotnie negocjowano.

   

  Ponieważ korporacje takie jako Monsanto, Dows czy Syngenta, nie chcą przegapić żadnej okazji, czy będą chciały się zrzec z możliwości osiągnięcia jeszcze większej dominacji?

   

  Barbara Chicherio idealnie oddaje, co się stanie, jeśli TPP zostanie podpisane.

  „Umowy o wolnym handlu są przyczyną wysiedlania małych rolników i niszczenia lokalnych gospodarek żywieniowych. 10 lat po uchwaleniu NAFTA (Umowa o Wolnym Handlu Ameryki Północnej) 1,5 miliona meksykańskich rolników zbankrutowało, ponieważ nie mogli konkurować z subsydiowaną amerykańską kukurydzą zalewającą meksykański rynek. Przez te 10 lat Meksyk z kraju produkującego kukurydzę na eksport stał się krajem, który z importu pokrywa połowę zapotrzebowania na tą roślinę. A meksykańscy konsumenci płacą obecnie wyższe ceny za kukurydzę GMO firmy Monsanto.â€

   

  Tu nie chodzi tylko o GMO. Wyobraź sobie, że amerykańska firma farmaceutyczna decyduje się na eksport nowego lekarstwa do Japonii, Australii czy Kanady, wszystkich członków TPP. Załóżmy, że to lekarstwo jest trujące. I że rządy tych krajów się temu sprzeciwiają. Amerykańska firma będzie mogła pozwać krnąbrne władze, wygrać wyrok wart miliony dolarów i w ten sposób i tak wymusić eksport swojego produktu.

   

  Tak jak pisałem we wcześniejszych artykułach, wszystkie szczegóły dotyczące negocjacji TPP oraz sam tekst umowy są tajne. Przedstawiciele rządów państw członkowskich nie mogą znać wszystkich szczegółów umowy i nie mogą ujawnić społeczeństwu nic na ich temat.

   

  Przecież to jest dyktatura oligarchii - dyktatura korporacji na skalę światową. Wraz z przedstawieniem odgrywanym przez naszych rządzących: „Nie wiem nawet za bardzo, co jest w tej umowie. Ale gdybym wiedział, to i tak nie mógłbym Wam powiedzieć.†Jak dotąd, tylko Senator Sessions wyłamał się z tej zmowy milczenia.

   

  Ludzie, którzy nadal wierzą, że Jeden Zjednoczony Świat, przygotowywany nam przez władzę, przyniesie lepsze życie każdemu z nas, powinni odłożyć tę bajkę na bok i sprawdzić, co kryje się za nią.

   

  Globaliści / Komisja Trójstronna / chcą zniszczyć prawa i siłę wszystkich społeczności, a przede wszystkim ludzi, którzy jeszcze zapewniają nam wolność słowa.

   

  To jest jakiś koszmar długiej, ciemnej nocy, w którym: twierdzi się, że chce się pomóc nam wszystkim; utrzymuje się, że zna się sekrety lepszego życia dzięki chemii; zapewnia się, że umowy o wolnym handlu nie mogłyby skrzywdzić nawet pchły…a wiadomości telewizyjne nas w tym utwierdzają dodając, że to nic, czym można się martwić, a zamiast tego należy być szczęśliwym, iść do przodu, zamknąć oczy, zatrzasnąć usta i uciszyć umysł.

   

   

  Od tłumacza: Jeśli ktoś z Was jeszcze nie podpisał, oto link z petycją przeciwko TTIP i CETA: https://stop-ttip.org/

   

  Tekst źródłowy: Jon Rappoport's Blog
  T
  łumaczenie i źródło polskie: xebola.wordpress.com

  http://polishportal.net/blogs/3867/879/jak-rockefeller-chce-przejac-kon

 

Ach strach pomyśleć co będzie za kilkanaście lat, wpierw niszczą i poprawiają system który dział od miliona lat i twierdzą że jest, ma być lepiej, tylko chwilowo nie dział bo natura potrzebuje 1000 lat a ile lat potrzebuje Monsanto i reszta kołka adoracyjnego żeby zrozumieć że niszczy ziemię bez powrotni.

 

 

 

Monsanto pracuje nad mrówkami GMO, które będą zapylać kwiaty
 • Dodane przez Xeb Ola 12 czerwca - w kategorii Technologie - #  #gmo  #monsanto  #pszczoły  #pestycydy  #neonikotynoidy  - 586 wyświetleń

  Zespół badaczy z firmy Monsanto wierzy, że stoi u progu rozwiązania problemu ginącej na całym świecie populacji pszczół miodnych, problemu, który może doprowadzić do głodu na naszej planecie.

   

  Naukowcy otrzymali od amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska grant w wysokości 3 milionów dolarów na opracowanie alternatywnych rozwiązań problemu zwanego: zespołem masowego ginięcia pszczoły miodnej. Zjawisko to, coraz częściej występujące w ostatniej dekadzie, polega na śmierci większości pszczół robotnic z danej kolonii. Eksperci twierdzą, że problem ten może znaleźć dramatyczne odbicie w światowej produkcji żywności.
  Kierujący projektem Monsanto biochemik, John Leere, przyznaje, że „ostatnie wyniki badań jednoznacznie wskazują na powiązanie między uprawami GMO a szerokim wykorzystaniem neonikotynoidów. Ponieważ w dzisiejszym, nowoczesnym świecie, uprawy GMO są istotną częścią rolnictwa, chcemy znaleźć sposób, w którym możliwa będzie zarówno uprawa GMO jak i przetrwanie pszczół miodnych.â€

   

  Zespół opracował genetycznie zmodyfikowaną mrówkę, która mogłaby ocalić światową produkcję żywności.

  „Na dzień dzisiejszy nie wydaje się, by wkrótce miała nastąpić rezygnacja z upraw GMO lub neonikotynoidów. Dlatego też, spróbowaliśmy zmodyfikować pszczoły podnosząc ich odporność na te insektycydy. Jednak efekty tych starań były mizerne†- przyznaje Leere.
  „Ale nie poddaliśmy się. Zaczęliśmy prowadzić badania na skrzydlatych królowach i osobnikach męskich mrówek. Zwykle mrówki tracą swoje skrzydła zaraz po tym, jak królowa zostanie zapłodniona i zaczyna tworzyć nową kolonię. Jednak my, w wyniku genetycznej manipulacji otrzymaliśmy gatunek mrówek latających, uderzająco podobnych do zwykłych pszczół, i 50 razy odporniejszych na ten typ pestycydów†- dodaje z entuzjazmem.
  „Z pomocą biotechnologii chcemy stworzyć gatunek hybrydowy, który będzie posiadał zarówno zdolności zapylające pszczół miodnych jak i odporność na pestycydy latających mrówek - to jest: połączenie doskonałe, które naturze zajęłoby co najmniej 1000 lat†- wyjasnia.

   

  Według organizacji Greenpeace z uprawy dostarczające 90% światowej żywności są zapylane przez pszczoły. A Amerykański Urzad Statystyczny ds. Rolnictwa wskazuje na spadek z 3,2 mln roi pszczelich w 1947 do 2,4 mln w roku 2008.

   

   

  Tekst źródłowy: http://worldnewsdailyreport.com/genetically-modified-ants-could-replace-honey-bees-claims-monsanto-expert/

  Tłumaczenie i źródło polskie: xebola.wordpress.com

  http://polishportal.net/blogs/3867/732/monsanto-pracuje-nad-mrowkami-gm

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.×