Jump to content

PARTNER GŁÓWNY:

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

AdBlock wykryty!

 

sketch-logo.png

 

Funkcjonowanie naszej strony internetowej jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam online naszym czytelnikom. Staramy się, aby nie były one liczne ani przedstawiane w sposób agresywny. 

Prosimy więc o wyłączenie dodatku typu AdBlock dla strony hyipforum.pl :)

 

Reklama
GaucheCaviar

Ryzyko inwestycji w pro-zysk

Recommended Posts

jedyne co pocieszające to fakt że zdecydowana większość dłużników to osoby wypłacalne więc raczej nie warto sprzedawać pożyczek po kosztach bo pieniądze są do odzyskania

Share this post


Link to post
Share on other sites

@slawko1979  ja jestem spokojny, z tego co zauważyłem to u mnie spłaty ruszyły. Nie wiem czy to jest zdarzenie jednorazowe w marcu ale widzę poprawę. Daleki jestem od paniki czy sprzedaży  pożyczek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

pepik tu chodzi o to że pożyczki mogłyby być spłacane na bieżąco gdyby PZ bardziej się do tej sprawy przyłożył a nie dążył do kierowania spraw do sądu bo po 1to bardziej obciąży dłużników a po2 wydłuży proces spłaty naszych pieniędzy

Share this post


Link to post
Share on other sites

@slawko1979 moim zdaniem nic się nie wydłuży. Jeżeli dłużnik ma pieniądze i je co miesiąc odkładał aby spłacić, to przecież kasa zostanie nadpłacona. U mnie w marcu kilka pożyczek miało po 3 spłaty zaległe w marcu. Odnośnie kierowania do sądu, jeżeli ktoś chce ci spłacać,  to na siłę przecież PZ nie będzie kierować do sądu,  bo to wbrew logice. Zakładam, że sytuacja lekko przerosła na początku PZ i nie byli w stanie tego ogarnąć od początku. Wydaje mi się, że w czerwcu po pierwszy półroczu będzie można obiektywnie zrobić analizę i  określić na czy faktycznie stoimy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 godzinę temu, Pepik78 napisał:

„Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów”. (wyrok NSA z dnia 13 marca 1998 r., I SA/Lu 230/97" 

Nie rozumiemy się...

Wydatki związane z przychodami z działalności gospodarczej są kosztami uzyskania przychodu ze źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie są kosztami z praw majątkowych. 

Wydatki związane z prawami majątkowymi są kosztami uzyskania przychodów z praw majątkowych a nie z działalności gospodarczej.

Wydatków poniesionych na przychody z działalności gospodarczej nie można uwzględnić przy ustalaniu dochodów z praw majątkowych a wydatków poniesionych na przychody z praw majątkowych nie można uwzględnić przy ustalaniu dochodów z działalności gospodarczej.

Źródłem przychodów ze spłaty pożyczek nabytych w drodze przelewu oraz odsetki od pożyczek nigdy nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT) lecz prawa majątkowe (art. 18 ustawy PIT). To zaś oznacza, że niezależnie od tego czy masz czy nie masz zarejestrowanej działalności gospodarczej nigdy tych przychodów nie będziesz wykazywał w poz. 53 PIT-36 albo poz. 13 PIT-36L lecz własnie w poz. 74 PIT-36 (spłata należności głównej) a podatek od odsetek w poz. 216 PIT-36.

 

przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lecz stanowi

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Pepik78 napisał:

@slawko1979  ja jestem spokojny, z tego co zauważyłem to u mnie spłaty ruszyły. Nie wiem czy to jest zdarzenie jednorazowe w marcu ale widzę poprawę. Daleki jestem od paniki czy sprzedaży  pożyczek.

Wniosek z tego taki  że nad naszymi pozyczkobiorcami trzeba z batem stać żeby ratę zapłacili:rolleyes:?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Pepik78 napisał:

Jeszcze znalazłem taką interpretację:

https://www.podatki.biz/artykuly/14_13955.htm

Poniesione wydatki w postaci zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu wniesionego wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie stanowią jednak kosztów uzyskania przychodów ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 powoływanej ustawy tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotowe wydatki zostały bowiem poniesione w związku z otrzymaniem praw majątkowych w spółce osobowej, nie zaś w związku z przychodami z działalności gospodarczej Spółki. W świetle powyższego dopiero w przypadku sprzedaży praw majątkowych wydatki na ich objęcie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, iż zostały poniesione przez wspólnika obejmującego udział w spółce osobowej a nie przez Spółkę.

Świetnie, że znalazłeś ale ta interpretacja dotyczy kosztów związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą czyli źródła określonegon w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT i w konsekwencji PCC zapłacony od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (i tylko tej) stanowi koszt uzyskania przychodu uwzględniany w poz. 54 PIT-36 albo poz. 14 PIT-36L.

Natomiast przychody o których mówimy zawsze klasyfikowane są jako przychody z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy PIT). Tu masz interpretację w tym zakresie: https://interpretacje-podatkowe.org/zbycie-praw/ibpb2-415-1489-08-asz

2 godziny temu, Pepik78 napisał:

Reasumując, stwierdzić należy, iż wartość zapłaconego przez Spółkę podatek od czynności cywilnoprawnych nie stanowi dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów ze źródła przychodu jakim jest pozarolniczej działalności gospodarczej, z uwagi na fakt, że dotyczą innego źródła przychodu określonego dla wspólników będących osobami fizycznymi w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

No właśnie o tym piszę!

Koszt związany z PCC od cesji wierzytelności nie stanowi kosztu działalności gospodarczej właśnie dlatego, że dotyczy przychodu z praw majątkowych.

Ta interpretacja wprost zaprzecza Twojej a nie mojej tezie. To Ty twierdziłeś, że PCC jest kosztem przy działalności gospodarczej...  :)
Jednak coby jednoznacznie przesądzić czy w ogóle przychód z obrotu wierzytelnościami może być uznany dla coby fizycznej za przychód z działalności gospodarczej odsyłam do wyroku NSA z dnia 18 maja 2010 roku - II FSK 47/09 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/27E5A14EB5. A w nim Sąd ten postawił następujące tezy:

 • O zakwalifikowaniu przychodu do odpowiedniego źródła nie świadczy sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej zarobkowej w sposób ciągły, zorganizowany etc., lecz przedmiot tej działalności i możliwość przypisania jej do konkretnego źródła przychodów.
 • Nawet w sytuacji spełnienia przez podatnika warunku przewidzianego w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., wskazującego na to, że w ramach działalności wykonywanej zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, podatnik osiąga przychody, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodu i nie zostały zaliczone w sposób jednoznaczny do przychodów z tej działalności, to przychody te stanowią przychód z tego innego źródła.
 • Dla oceny, z jakiego źródła pochodzi dany przychód należy najpierw ustalić, czy nie jest on skutkiem działalności zarobkowej, wykonywanej w sposób zorganizowany, ciągły, prowadzonej we własnym imieniu na własny lub cudzy rachunek i tylko wówczas, gdy nie można zaliczyć go do tego rodzaju przychodów, należy uznać go za przychód z innego niż wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła
 • Interpretując treść tego przepisu także można dojść do wniosku, że ustawodawca najpierw nakazuje wykluczyć pochodzenie przychodu z któregokolwiek ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 powołanej ustawy, a dopiero później pozwala zaliczyć go do przychodu z działalności gospodarczej.

Inaczej mówiąc jakiś przychód można się zakwalifikować do źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy PIT to należy to zrobić nawet jeśli ta działalność prowadzona jest w sposób zorganizowany i ciągły a to oznacza, że taki przychód w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie będzie mógł być zakwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji zaś koszty poniesione na jego uzyskanie nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Nic jednak - poza art. 23 ustawy PIT - nie stoi na przeszkodzie by zliczyć te koszty do kosztów ze źródła z którym pozostają w związku.

 

2 godziny temu, Pepik78 napisał:

Natomiast jeżeli jest inaczej, to będę na prawdę w wielkim szoku, gdyż to by oznaczało, że prawdopodobnie 99% inwestorów, źle rozliczyło się w latach poprzednich, płacąc większy podatek niż trzeba.

Nie przypuszczam. Raczej większość rozlicza podatek prawidłowo. Kwestia ta zostało w zasadzie już dawno rozstrzygnięta ww. orzeczeniem (i wieloma innymi) oraz wieloma interpretacjami. Poza tym przypuszczam, że wielu inwestorów korzysta z pomocy doradców podatkowych, którym zarówno interpretacja jak i orzecznictwo jest znane.

Edited by pepperoniss

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minut temu, marek67 napisał:

Wniosek z tego taki  że nad naszymi pozyczkobiorcami trzeba z batem stać żeby ratę zapłacili:rolleyes:?

ja nic nie robię, zostawiłem to PZ. Do nikogo nie dzwonię, nikogo nie odwiedzam. Kasa spływa w marcu. Gorzej było w styczniu i lutym.

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 23.03.2018 o 09:42, ProZysk napisał:

 

Pepik ja nie odwiedziłem tych ludzi celem ściągnięcia pieniędzy bo rowniez zostawilem wszystkie swoje wierzytelnosci PZ -tylko w kontekście informacji pojawiających się na tym forum a świadczącym o tym że jednak PZ nie do wszystkich klientów dotarł z informacją o możliwości spłat pożyczek poprzez przelew ludzie nie wiedzą na jakie konto dokonywać wplat, część z nich tłumaczy się że myśleli, że jak już firmy nie ma to długu też nie ma wielu z nich jednak przejawia chęć dalszej spłaty swoich pożyczek jednak ja sam nie byłem w stanie im pomóc tj podać nr konta do wplat

Share this post


Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, Pepik78 napisał:

ja nic nie robię, zostawiłem to PZ. Do nikogo nie dzwonię, nikogo nie odwiedzam. Kasa spływa w marcu. Gorzej było w styczniu i lutym.

u mie byla jedna wpłata  w  marcu na 10 pożyczek

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 godziny temu, Pepik78 napisał:

ja nic nie robię, zostawiłem to PZ. Do nikogo nie dzwonię, nikogo nie odwiedzam. Kasa spływa w marcu. Gorzej było w styczniu i lutym.

ja zaś mam teraz gorzej niż wcześniej. . Na 35 pożyczek w styczniu 12 mi nie spłacało (w tym 2 do cesji). w lutym 14 pożyczek (plus 2 do cesji czyli 4) a teraz wskoczyło na 17 niepłaconych (plus 1 do cesji czyli w sumie 5). I żadna od listopada nie wskoczyła w spłacone czyli cały czas mam 35 pożyczek dlatego nie podaję już  w procentach bo może wydawać się że zostają tylko te niespłacone. Co ciekawe tylko 2 pożyczki od początku nie były spłacane jedna na ok 5000 druga na ok 3000 a dwie przerwane na ostatnich dwóch ratach do spłacenia. Czyli wychodzi na to że była bardzo źle przeprowadzona informacja u kredytobiorców. Zobaczymy jak będzie w kwietniu mam nadzieję że  jak u Ciebie ruszyło to może i u mnie ruszy.

2 godziny temu, slawko1979 napisał:

Pepik ja nie odwiedziłem tych ludzi celem ściągnięcia pieniędzy bo rowniez zostawilem wszystkie swoje wierzytelnosci PZ -tylko w kontekście informacji pojawiających się na tym forum a świadczącym o tym że jednak PZ nie do wszystkich klientów dotarł z informacją o możliwości spłat pożyczek poprzez przelew ludzie nie wiedzą na jakie konto dokonywać wplat, część z nich tłumaczy się że myśleli, że jak już firmy nie ma to długu też nie ma wielu z nich jednak przejawia chęć dalszej spłaty swoich pożyczek jednak ja sam nie byłem w stanie im pomóc tj podać nr konta do wplat

to jest jakaś paranoja, jakby KCH przed zamknięciem swoich oddziałów wcześniej poinformowała swoich klientów gdzie i co mają spłacać sytuacja pewnie wyglądałaby dużo lepiej. Bardzo źle to zostało rozegrane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, renovatio napisał:

ja zaś mam teraz gorzej niż wcześniej. . Na 35 pożyczek w styczniu 12 mi nie spłacało (w tym 2 do cesji). w lutym 14 pożyczek (plus 2 do cesji czyli 4) a teraz wskoczyło na 17 niepłaconych (plus 1 do cesji czyli w sumie 5). I żadna od listopada nie wskoczyła w spłacone czyli cały czas mam 35 pożyczek dlatego nie podaję już  w procentach bo może wydawać się że zostają tylko te niespłacone. Co ciekawe tylko 2 pożyczki od początku nie były spłacane jedna na ok 5000 druga na ok 3000 a dwie przerwane na ostatnich dwóch ratach do spłacenia. Czyli wychodzi na to że była bardzo źle przeprowadzona informacja u kredytobiorców. Zobaczymy jak będzie w kwietniu mam nadzieję że  jak u Ciebie ruszyło to może i u mnie ruszy.

to jest jakaś paranoja, jakby KCH przed zamknięciem swoich oddziałów wcześniej poinformowała swoich klientów gdzie i co mają spłacać sytuacja pewnie wyglądałaby dużo lepiej. Bardzo źle to zostało rozegrane.

serio Panowie, ja nie widzę różnicy. Kasa jest spłacana a ta co nigdy nie była spłacane, to w przeszłości była skupowane przez PZ. O co Wam chodzi ??? Procentowo to wygląda tak samo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minut temu, Pepik78 napisał:

serio Panowie, ja nie widzę różnicy. Kasa jest spłacana a ta co nigdy nie była spłacane, to w przeszłości była skupowane przez PZ. O co Wam chodzi ??? Procentowo to wygląda tak samo.

kiedyś była skupowana teraz tylko cesja i czekanie nie wiadomo ile czasu. Ile masz pożyczek w sumie i ile spłacanych?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 godzin temu, slawko1979 napisał:

drodzy koledzy inwestorzy właśnie wróciłem z podróży po śląsku w celu odwiedzenia części moich dłużników, efekty tego wypadu są DOŚĆ zaskakujące otóż większość tych dłużników twierdzi że nikt nie kontaktował się z nimi w celu ustalenia spłat pożyczek po zamknięciu punktów KCH. kilku nie ma numerów kont do wpłat bieżących rat(wiem że część z nich przyjmuje taką linię obrony i do końca im w to nie chcę wierzyć) czego ja również nie byłem w stanie im podać

też byłem i potwierdzam :( Niestety nie wygląda to dobrze. PZ prosił by podawać dane takich osób to oni zainterweniują, a chyba nie o to chodzi by PZ działał na wniosek inwestora tylko powinni sami rzetelnie wszystkich poinformować.

Jeżeli chodzi o wypłacalność dłużników to chyba nie mam szczęścia bo trafiłem na paru z komornikiem na karku więc mam spore obawy co do ściągalności wierzytelności.

W temacie podatku to US Tychy nakazywał by cały podatek z PZ pakować do pit 38. Z tego co napisał @pepperoniss wynika, że większość inwestorów (US Tychy) się rozlicza niezgodnie z prawem podatkowym. I teraz Panowie pytanie czy lepiej płacić w 100% zgodnie z prawem i narażać się na wezwania ze strony US Tychy, czy lepiej zapłacić zgodnie z tym czego oczekują i mieć spokój? Do tego pojawia się wątpliwość co do rozliczeń w poprzednich latach. Nie wiadomo jak zareaguje US w momencie kiedy zaczniemy się rozliczać inaczej niż poprzednio (różne pity).

Edited by userxp21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Najważniejsze to mimo wszystko rozliczyć się rozliczyć z podatku. W wielu przypadkach różnice będą niewielkie aczkolwiek jeśli dochody z wierzytelności były duże i miało się też inne dochody to rozliczenie na PIT-38 może spowodować bolesne reperkusje: wpadnięcie w wyższą skalę podatkową oraz związane z tym odsetki.

Ja od zawsze mam dewizę:

NAJGORSZYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI O PODATKACH JEST URZĄD SKARBOWY!

A i Minister Finansów w Lesznie (dziś Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Warszawie) też często się myli czego dowodzą setki, jeśli nie tysiące uchylanych przez Sądy interpretacji.

33 minuty temu, userxp21 napisał:

I teraz Panowie pytanie czy lepiej płacić w 100% zgodnie z prawem i narażać się na wezwania ze strony US Tychy, czy lepiej zapłacić zgodnie z tym czego oczekują i mieć spokój?

To cholernie trudne pytanie. Bez moralizowania, że podatki powinno się płacić jak prawo nakazuje trzeba zdecydować czy podjąć ryzyko. Ja sugerowałbym najpierw policzyć ile w ostatnich 5 latach podatku się zapłaciło a ile by się zapłaciło rozliczając się na podstawie PIT-38. Jeśli to będą niewielkie różnice to dałbym sobie spokój z korektami wstecz a 2017 rok rozliczył już prawidłowo.

Jeśli różnice będą duże to inna para kaloszy...

Natomiast mnie ciekawi jak to urzędnicy w Tychach uzasadniali, że podatek należy rozliczać na PIT-38 skoro stoi to w jawnej sprzeczności z treścią broszury do tego PITu, że o samej ustawie nie wspomnę.

Inną kwestią jest to czy posiadasz jakikolwiek papier z urzędu w tej kwestii czy wszystko było na gębę. Jeśli jest papier - w co wątpię bo od lat interpretacje wydaje MinFin a nie urzędy skarbowe - to siedziałbym cicho a po ewentualnym uprawomocnieniu się decyzji wymiarowej wystąpiłbym o umorzenie zaległości w podatku i odsetek powołując się na ważny interes podatnika oraz na zasadę zaufania obywateli do państwa (art. 121 Ordynacji podatkowej). Szanse na umorzenie odsetek - duże a zaległości - średnie.

Ja nie potrafię wymyślić takiej konstrukcji, bo dla mnie i przepisy i orzecznictwo jest jasne. Zresztą, w zasadzie zawsze dość dużą wątpliwość budziło tylko to czy prowadzenie prze osobę fizyczną obrotu wierzytelnościami w sposób zorganizowany i ciągły powoduje, że te przychody stanowią przychody z działalności gospodarczej czy też - jak ostatecznie uznał NSA - zawsze są to przychody z praw majątkowych. Często jednak w tym kontekście prawidłowe bądź błędne zakwalifikowanie nie będzie miało żadnego wpływu na wysokość podatku. Będzie to bez znaczenia jeśli i z obrotu wierzytelnościami i z pozostałej działalności osiągniemy zysk. Będzie też tak w przypadku jeżeli wszystkie przychody, które uznaliśmy za przychody z działalności gospodarczej stanowiły w rzeczywistości przychody z praw majątkowych (z wyjątkiem sytuacji gdy rozliczaliśmy je w ramach podatku liniowego). Natomiast jeśli z praw majątkowych ponieśliśmy stratę a z pozostałej działalności gospodarczej zysk lub na odwrót wysokość podatku może się znacznie różnić.

Jak napisałem ja nie potrafię rozeznać skąd tyskim skarbowcom przyszedł do głowy pomysł rozliczania tych dochodów w PIT-38. Dlatego wartałoby się dowiedzieć co im chodziło głowie. I nie chodzi tu o zwykłą ciekawość. Chodzi o to, że skoro rozliczałeś się w w ten sposób to może należałoby wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację, w której jako swoje stanowisko przedstawiłoby się stanowisko tyskich urzędników. Mało prawdopodobne ale jednak możliwe, że dostałbyś interpretację zgodną z ich opinią a to w dużej mierze by Cię zabezpieczało. Przynajmniej na przyszłość, bo do lat poprzednich interpretacja nie miałaby żadnego znaczenia.

Godzinę temu, userxp21 napisał:

narażać się na wezwania ze strony US Tychy, czy lepiej zapłacić zgodnie z tym czego oczekują i mieć spokój? Do tego pojawia się wątpliwość co do rozliczeń w poprzednich latach. Nie wiadomo jak zareaguje US w momencie kiedy zaczniemy się rozliczać inaczej niż poprzednio (różne pity)

Sęk w tym, że realnego, zwiększonego zagrożenia nie ma bez względu na to w jaki sposób się rozliczysz. Chodzi bowiem o to, że w stosunku do przychodów z obrotu wierzytelnościami skarbowi nie mają obecnie żadnej kontrdeklaracji. Do przychodów z pracy, umów zleceń wykazywanych w PIT-36 lub PIT-37 mają PIT-11, PIT-8, do przychodów z akcji wykazywanych w PIT-38 - PIT-8C, itd. itp. Tu nie mają nic. nie wiedzą skąd wzięły się te kwoty i to niezależnie czy wykazałeś je w PIT-36 czy w PIT-38. Dlatego rzadko są w tym zakresie kontrole - chyba, że przy okazji kontroli działalności gospodarczej...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 godzin temu, pepperoniss napisał:

narażać się na wezwania ze strony US Tychy, czy lepiej zapłacić zgodnie z tym czego oczekują i mieć spokój? Do tego pojawia się wątpliwość co do rozliczeń w poprzednich latach. Nie wiadomo jak zareaguje US w momencie kiedy zaczniemy się rozliczać inaczej niż poprzednio (różne pity)

Znam kilku inwestorów, którzy cały "zysk" wykazany w wariancie I PZ (jeszcze do niedawna był tylko jeden wariant), rozliczali w PIT-36 poz 2016 - tj. zeznając kwotę podatku 19% z zestawienia PZ np. za rok 2016.

Jak zareaguje US? wcale nie musi zareagować jeśli np dostanie korektę zeznania Pit-36  z wyjaśnieniem przyczyny złożenia korekty. Można zostawić stare lata jak były, a na bieżąco - właściwie  rozliczyć  2017 r. Ale może np US wszcząć postępowanie sprawdzające, ale wówczas argumenty i właściwe udokumentowanie takiego , a nie innego rozliczenia wg. mnie powinno zamknąć temat.

Jednakże uważam, że problematyczne będzie rozliczenie się w 2017 r. z zysków wykazanych już w zeznaniach w latach poprzednich  w sytuacji gdy właśnie inwestor posłużył się zestawieniem PZ (czyli rabat i odsetki), a spłata wierzytelności obejmuje nie tylko jeden rok podatkowy. W tej sytuacji, żeby nie dublować kwot już opodatkowanych wcześniej, do zeznania za rok 2017 należałoby ująć tylko faktyczne odsetki z danej wierzytelności, otrzymane w roku 2017.

Osobiście skłaniałbym się jednak do złożenia korekt zeznania podatkowego za lata poprzednie.

Nie ma problemu z rozliczeniem wierzytelności nabytych w roku 2017. Sporządzamy zeznanie "po nowemu"  tj na PIT-36. Do oceny pozostaje jedynie pełne, czy tez proporcjonalne uwzględnianie kosztów uzyskania przychodu oraz wyodrębnienie samych odsetek do poz 216 PIT-36, jak sugeruje @pepperoniss.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiedyś zadałem pytanie odnośnie odliczenia PCC 3 w temacie podatków i dostałem odpowiedzi,że jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie mogę odliczyć jako koszty PCC3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam, Ja rozliczam sie od 2011 roku na PIT 36 - i nie mam problemów - US TYCHY. W Tym roku zrobie tak samo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, sosnak napisał:

jak mogę sprawdzić czy dłużnik ma na głowie komornika?

Odwiedziłem paru i po prostu zapytałem się  jak wygląda sytuacja, dlaczego nie spłacają pożyczki. Niektórzy wręcz się zarzekali, że nie było żadnego kontaktu ze strony PZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 godzin temu, slawko1979 napisał:

Pepik ja nie odwiedziłem tych ludzi celem ściągnięcia pieniędzy bo rowniez zostawilem wszystkie swoje wierzytelnosci PZ -tylko w kontekście informacji pojawiających się na tym forum a świadczącym o tym że jednak PZ nie do wszystkich klientów dotarł z informacją o możliwości spłat pożyczek poprzez przelew ludzie nie wiedzą na jakie konto dokonywać wplat, część z nich tłumaczy się że myśleli, że jak już firmy nie ma to długu też nie ma wielu z nich jednak przejawia chęć dalszej spłaty swoich pożyczek jednak ja sam nie byłem w stanie im pomóc tj podać nr konta do wplat

W jaki sposób dostałes adresy , bo ja dzwoniłam do Pz ale pani powiedziała mi że dostanę wtedy kiedy zrezygnuję z ich usług

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adresy są w umowach przeniesienia prawa majątkowego ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuty temu, marek67 napisał:

W jaki sposób dostałes adresy , bo ja dzwoniłam do Pz ale pani powiedziała mi że dostanę wtedy kiedy zrezygnuję z ich usług

adresy masz przecież na każdej umowie która jest podpięta pod każdą pożyczkę jako druki - umowa 1. Ja też rozważam podjechanie do inwestora w moim regionie, mam tylko dwóch z niedaleka i sprawdzenie jak wygląda sprawa, czy dostali powiadomienie czy ktoś dzwonił do nich itp nie po to żeby coś ściągać tylko popytać jak wygląda sytuacja. Wziąłem się za analizę tych umów i widzę że 90 % wszystkich pożyczek to osoby w wieku 65-80 lat, szok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja sprawdziłem swoją pożyczkę babeczka ma 65 lat prowadzi działalność gospodarczą(zarejestrowana firma) spłacała regularnie choć od zamknięcia punktów Kredyty-Chwilówki przestała spłacać wskoczyła windykacja minął miesiąc,zapłaciła teraz znów jest w windykacji bo tamta rata była zaległa a już 3 tygodnie płynie kolejna niezapłacona rata.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minut temu, renovatio napisał:

adresy masz przecież na każdej umowie która jest podpięta pod każdą pożyczkę jako druki - umowa 1. Ja też rozważam podjechanie do inwestora w moim regionie, mam tylko dwóch z niedaleka i sprawdzenie jak wygląda sprawa, czy dostali powiadomienie czy ktoś dzwonił do nich itp nie po to żeby coś ściągać tylko popytać jak wygląda sytuacja. Wziąłem się za analizę tych umów i widzę że 90 % wszystkich pożyczek to osoby w wieku 65-80 lat, szok.

Tak  już widzę dzięki  już sprawdzilam ale gosc mieszka w małopolskim a zostało mu do splaty 1300 zl a płacił regularnie .rocznik 83 może pojechal  za granicę .moze tak byc a oni dzwonia a numer nie działa a listy przychodza  nie ma kto odebrać  jakby była windykacja terenowa to by było wiadomo co i jak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Posts

  • Update  Kolejne naliczenia na portfelu 
  • Update  Kolejne naliczenia na portfelu 
  • Sejfik to polski program reklamowo - zarobkowy. Oferuję zarabianie na czytaniu płatnych maili, klikaniu linków i banerów reklamowych. Dodatkowo możesz zarabiać na płatnych zadaniach, zapisach, programie partnerskim oraz wielu innych metodach zarabiania przez internet. Strona istnieje i płaci bezproblemowo od 2007 roku czyli już ponad 15 lat. Zarządza nim znany admin o nicku "Markonix" ( legalna firma eBizo). Sejfik ma ponad 77 000 użytkowników.

    Link do rejestracji https://sejfik.com/pages/index.php?refid=tomex11 

   Minimum do wypłaty :

   - 3 zł Pay Pal

   - 5 zł  doładowanie telefonu

   - 10 zł na konto bankowe

   Klikając reklamy codziennie ( co zajmuję nam parę minut na dzień) w skali roku zarobimy nie wielkie pieniądze rzędu 100-200zł w zależności od ilości reklam wykupionych przez reklamodawców. Ale istnieje program partnerski, który ma, aż 4 poziomy poleconych ! 16%, 8 %, 4%, 2% dzięki , któremu możemy zarobić naprawdę konkretne pieniądze. Oznacza to , że dostajemy % od zarobków naszych poleconych i od poleconych/poleconych, aż do 4 poziomu!

   Dla przykładu rejestrujesz się z mojego polecenia i Twoim zadaniem będzie klikać reklamy oraz polecić ze swojego linku polecającego minimum 10 osób, a najlepiej jak najwięcej. Później to samo musisz przekazać swoim poleconym , aby każdy zwerbował ze swojego linku polecającego kolejnych 10 osób. Powstaje w ten prosty sposób bardzo duża siatka osób poleconych, dzięki temu , że program partnerski ma, aż cztery poziomy, a nasze zarobki wzrastają niebotycznie.  Dla przykładu jeśli każdy poleci 10 osób zarobisz około 15 000 - 20 000 zł rocznie. Uważam , że w tych czasach nie jest to trudne, żeby znaleźć 10 osób poleconych , ponieważ każdy ma rodzinę, przyjaciół, znajomych oraz znajomych na fb i innych portalach społecznościowych. Żeby zarobki od osób poleconych były dodawane do naszego konta sami musimy być też aktywni i klikać reklamy na stronie sejfika.

   Żeby jeszcze zwiększyć zarobki polecam również zapisanie się do innych polskich, sprawdzonych, wypłacalnych programów, które działają od lat. Zasady w nich są takie same lub podobne.

   Linki do rejestracji :

   1) https://zielonymail.com/pages/index.php?refid=tomex11

   2) https://imperiumreklamy.com/pages/index.php?refid=tomex11

   3) https://centrumreklamy.com/pages/index.php?refid=tomex11

   4) https://swiat-reklam.net/pages/index.php?refid=tomex11

   5) https://ekasa.org/pages/index.php?refid=tomex111

   6) https://pulsreklamy.pl/pages/index.php?refid=tomex11
×